AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Per donar compliment al que estableix l’article 10 la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general pels usuaris d’aquest lloc web:

 • Titular: L’Economat SCCL
 • NIF: F55699532
 • Adreça: Avinguda Catalunya 47, CP43800 VALLS (Tarragona)
 • Adreça correu electrònic: info@coopcamp.cat
 • Web: www.coopcamp.cat

2. CONDICIONS DEL LLOC WEB

A través del present Avís Legal es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça https://arestacooperativa.com i els usuaris.

La utilització del lloc web per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

El tractament de les dades de caràcter personal realitzades utilitzant mitjans electrònics al lloc web del titular, es realitzen de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

Menors d’edat

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, Fleca L’Aresta garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il.lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers.

En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.

5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, de manera que el titula, els seus socis, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web, però, no obstant això, el titular no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del lloc web basada en la utilització per part de l’usuari del lloc web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

El titular del lloc web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular del lloc web.

Així mateix, el titular del lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del lloc web.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al lloc web i les seves pàgines web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers.

El titular del lloc web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del lloc web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

6. ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques.

Aquest lloc web fa servir galetes per millorar la experiència i proporcionar funcionalitats adicionals. Cap d’aquesta informació pot ser utilitzada per identificar-lo o contactar-lo de cap manera.

Aquest lloc web fa servir galetes de tercers i de seguiment. La informació sobre què són, quines utilitza aquest web i per a què, i com inhabilitar-les s’indiquen a la nostra Política de cookies.

Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web .

7. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del lloc web través del lloc web o la plataforma per a la gestió online, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús del present lloc web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d’ús.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web.


LES SEVES DADES SEGURES

Informació en el cumplimient de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.
Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem.
Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.
Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

¿Qui som?

 • Titular: L’Economat SCCL
 • NIF: F55699532
 • Adreça: Avinguda Catalunya 47, CP43800 VALLS (Tarragona)
 • Adreça correu electrònic: info@coopcamp.cat
 • Web: www.coopcamp.cat

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

Per a què utilitzarem les seves dades?
Amb caràcter general, les seves dades personals seran usats per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar-li publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem usar les seves dades?

Les seves dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la seva disposició una sèrie de caselles que li permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal.

Qui coneixerà la informació que li demanem?
Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.
D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona reb una subvenció per a dur a terme les seves activitats. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Com protegirem les seves dades?
Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.
Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs a tot moment.

Enviarem les seves dades a altres països?
Al món hi ha països que són segurs per a les seves dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.
En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant temps conervarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els seus drets de protecció de dades?

En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-li. En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament. Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?


Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades a qualsevol moment.
Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?


En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Adreça postal:
Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid
 • Via telefònica:
Tel. 901 100 099
Tel. 91 266 35 17

Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.
No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pogués ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.
En tal cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació a tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

Usarem les seves dades per a altres finalitats?

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents de les quals li hem explicat. Si, no obstant això, necessitéssim usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.


FORMACIONS I ASSESSORAMENTS ONLINE DE COOPCAMP

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i el dret a la pròpia imatge (Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que L’Economat SCCL els sol·licita autorització per a gravar la seva imatge i veu en la formació/assessorament online de Coopcamp a la que s’està inscrivint.

Aquests enregistraments podran ser publicats en xxss, web i anàlegs amb la finalitat de donar a conèixer el nostre projecte.

Així mateix, podran ser facilitades per L’Economat SCCL a la resta de participants única i exclusivament pel seu ús domèstic, sense que puguin utilitzar-les ni divulgar-les o publicar-les amb qualsevol altre finalitat, podent vulnerant en cas contrari el dret a la pròpia imatge de la resta de participants.

Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. L’emmagatzematge dels enregistraments es realitzaran amb un proveïdor de serveis que ha adaptat les seves clàusules tipus en matèria de protecció de dades tal com s’estableix en l’art. 46.2.c) del RGPD.

Una vegada les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents.

Així mateix, i respecte a les seves dades identificatives, necessaris per a formalitzar la seva inscripció a la xerrada virtual, l’informem que L’Economat SCCL les tractarà amb la finalitat de gestionar la seva inscripció a la xerrada. Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la qual s’han recollit, posteriorment seran bloquejades durant el termini màxim establert per la llei. Les dades no seran cedides a excepció d’imperatiu legal.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a L’Economat SCCL, amb domicili a Abat llort, 22, Baixos, , 43800 Valls, (Tarragona) o enviant un correu electrònic a info@leconomatdelcamp.com, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Per a qualsevol reclamació pot acudir a la l’ Autoritat de control (www.agpd.es.)

Amb l’acceptació de la present clàusula, l’usuari es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament esmentat.