CATÀLEG DE RECURSOS PER INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya som un dispositiu públic impulsat i finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El nostre objectiu és fomentar el cooperativisme i l’economia social i solidària al territori.

CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, neix a partir de l’aliança de 50 organitzacions del territori, entre les quals hi ha cooperatives, entitats del 3r sector, administracions locals i organitzacions de foment de l’economia solidària.

Des de CoopCamp promovem la creació de noves iniciatives socioeconòmiques transformadores i la generació d’ocupació de qualitat des de les pròpies cooperatives.

Però sobretot fem una tasca de divulgació de la cooperació i els seus principis al conjunt de la societat i donem a conèixer les cooperatives com a fórmula per a l’emprenedoria. Així doncs, ens proposem difondre el cooperativisme en l’àmbit de l’educació i la formació, molt especialment entre l’alumnat de Cicles Formatius, però també entre l’alumnat d’ESO, Batxillerat i els seus docents.

 

  • Formació per a alumnat d’ESO, CFGM, CFGS i Batxillerat
  1. Les cooperatives, emprendre en equip. Tallers formatius sobre cooperativisme i economia social
  • Taller 1,5 hores
  • Presentació + dinàmica a l’aula
  • Contingut (adaptable segons nivell formatiu):
    • Què és l’Economia Social i Solidària
    • Principis del cooperativisme
    • Tipus de Cooperatives
    • Com funciona una cooperativa?
  1. L’Economia social i solidària. Tallers formatius adaptats als continguts sol·licitats per l’institut (consum ètic, finances ètiques, economies alternatives, etc.)
  • Taller 1,5 hores
  • Presentació + dinàmica a l’aula

*Ambdós tallers es poden adaptar a una hora de formació, o allargar-ne la durada.

 

  • Formació per a docents d’educació secundària       
  1. Economia Social i cooperativisme en el marc de l’educació secundària. Curs reconegut de formació permanent pel professorat d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria.
  • Formació de 30 hores (20 hores presencials + 10 hores no presencials)
  • Primera quinzena de Juliol: 1, 2, 3, 8, 9 10 i 11 de juliol de 2019
  • Contingut:
    • Economia Social i Solidària
    • Educació pel desenvolupament
    • Cooperativisme i cooperatives
    • La gestió cooperativa
    • Règim jurídic, fiscal i comptable
    • Cultura cooperativa a l’aula
    • Les cooperatives d’alumnes

Les inscripcions s’han de fer a la web d’ensenyament, buscant el codi del curs:

Codi: 7000500507 Economia social i cooperativisme en el marc de l’educació Secundària

Inscripció a:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=7000500507

  1. Taula de Docents. L’espai de participació dels docents del Camp de Tarragona que volen contribuir al foment del cooperativisme i l’economia social des de l’àmbit educatiu. Taula dinamitzada per CoopCamp.
  • La Taula de Docents es reuneix entre 2 i 3 cops per curs escolar
  • Objectius i pla de treball:
    • Analitzar i diagnosticar la situació de l’economia social i solidària en l’àmbit educatiu i formatiu
    • Intercanviar recursos, materials i experiències
    • Planificar actuacions en l’àmbit educatiu

Per formar-ne part tan sols cal dirigir-se a l’equip tècnic de CoopCamp: info@coopcamp.cat

 

  • Les cooperatives d’alumnes

Aquest programa té per objectiu potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

  • Programa a desenvolupar durant un curs escolar. La cooperativa d’alumnes es constitueix i es liquida al mateix curs escolar.
  • CoopCamp ofereix unes sessions de formació i acompanyament a docents i alumnat
    • 2 sessions per docents (3,5 hores en total)
    • 2 sessions a l’aula amb l’alumnat (3 hores en total)
    • Seguiment i assessorament durant el curs escolar
  • CoopCamp ofereix guies didàctiques per tal que els docents acompanyin el procés de constitució i funcionament de la cooperativa
  • CoopCamp ofereix materials pel desenvolupament de les sessions. Documents per constituir i gestionar les cooperatives i algunes eines i activitats didàctiques per treballar l’emprenedoria i els valors cooperatius

 

  • Visites a cooperatives

Descoberta del funcionament d’una cooperativa real a través d’una visita al centre de treball.

  • Activitat de 2 a 4 hores de durada a la cooperativa.
    • Descoberta del cas
    • Anàlisi de funcionament de la cooperativa
  • Dinamització i acompanyament dels formadors/es de CoopCamp
  • El desplaçament a la cooperativa va a càrrec de l’institut

 

  • Premis i reconeixements per l’alumnat

CoopCamp i  la Fundació Roca i Galès per primer cop convoquen:

  • Premi al millor treball de secundària sobre Cooperativisme per l’alumnat de 4rt d’ESO
  • Premi al millor treball de recerca sobre cooperativisme per l’alumnat de Batxillerat
  • Premi al millor treball de projecte sobre cooperativisme per l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits:  Seran candidats als premis aquells estudiants que hagin realitzat un treball, preferentment basat en un cas real, referit al món cooperatiu. Els treballs  han d’haver estat supervisats per un professor o tutor de la institució educativa  on estigui matriculat l’alumne/a, d’acord amb la normativa dels centres respectius.