Curs semipresencial.

Del 20/6/2018 al 12/7/2018 (20 hores – 8 sessions)
Complex Educatiu de Tarragona
Autovia de Salou, s/n (Tarragona)
Dates Inscripció: 15/05/2018 – 20/06/2018

INSCRIPCIÓ AQUÍ:
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/avan?avan=Cerca+avan%C3%A7ada
CODI D’ACTIVITAT: 7000540507

___

INFORMACIÓ BÀSICA

Data inici: 20 de juny de 2018 | Data fi: 12 de juliol de 2018
Periodicitat: dues sessions per setmana
Horaris: 20 i 21 de juny de de 17:00 h a 19:30 h.
27 i 28 de juny, 4, 5, 11 i 12 de juliol de 10:00 h a 12:30 h.

DEFINICIÓ

Curs semipresencial per tal de poder adquirir coneixements i competències en l’àmbit de l’Economia
Social i el Cooperativisme, tant en l’aplicació de metodologies d’aprenentatge cooperatiu a l’aula com en
l’aprofundiment dels elements clau de la cooperativa com a eina de l’emprenedoria col·lectiva.

OBJECTIUS

Entendre el concepte d’Economia Social i solidària.
 Definir el cooperativisme, tot identificant els seus trets fonamentals
 Implementar estratègies i valors cooperatius en les dinàmiques de treball a l’aula amb l’alumnat.
 Reconèixer els diferents estadis en la creació d’una cooperativa.
 Identificar i conèixer els elements claus en la gestió d’una cooperativa.
 Dissenyar propostes concretes per fomentar l’Economia cooperativa en el marc de l’Educació
Secundària Obligatòria i Postobligatòria.

CONTINGUTS

Sessió 1: Introducció a l’Economia Social, Solidària i cooperativa.
Sessió 2: Educació pel desenvolupament.
Sessió 3: Metodologia cooperativa a l’aula.
Sessió 4: Cooperativisme i cooperatives.
Sessió 5: Constitució d’una cooperativa.
Sessió 6: Règim jurídic, fiscal i comptable de les cooperatives.
Sessió 7: desdoblada:
a) Per a docents de FOL i de cicles formatius de grau mitjà i superior de la família
d’Administració i gestió: Règim jurídic, fiscal i comptable 2a part
b) Per a la resta de docents: experiències, materials i activitats sobre cooperatives.
Sessió 8: Les cooperatives d’alumnes.

DESTINATARIS

Docents d’ESO vinculats a l’àrea d’Emprenedoria
Orientadors/es d’ESO
Docents de Batxillerat de l’àrea d’Economia
Docents de centres d’adults
Docents d’Unitats d’escolarització compartida
Docents de l’àrea de FOL
Docents de la família professional d’Administració i gestió