Descripció

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que recull estalvi popular de la societat per canalitzar-ho cap al finançament de projectes d’Economia Social i Solidària, projectes que aportin un valor afegit al conjunt de la societat.

Serveis

  • Finances
    • Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s’entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua, mitjançant els següents productes:
      • Préstecs d’inversió, finançament de circulant, avançament de subvencions, endossament de factures, préstecs d’intercooperació o préstecs relacionats amb l’habitatge.
      • Serveis d’estalvi, targetes de crèdit, domiciliacions, etc. A Coop57 l’estalvi es diposita en forma d’aportacions al capital social de la cooperativa.

Forma jurídica
Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris

Àmbit territorial
Estatal

Xarxes en les que participa
CoopCamp, XES, FCTC, Pam a Pam, REAS, FEBEA, Mercat Social de Madrid, Córdoba i Granada, Coopconsum

Balanç social

Telèfons
932.682.949

Direcció
C/ Premià,15 Baixos 08014 Barcelona

Entitats relacionades