CoopCamp som 40 entitats especialitzades en diferents àmbits d’activitat que ens hem unit per a la promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària al Camp. Ens organitzem a través d’un Consell format per les 13 entitats beneficiàries, la Taula Territorial de l’Economia Social i Cooperativa, la Taula de Docents i grups de treball temàtics per a projectes concrets. Un grup motor format per les cooperatives de treball L’Aresta de Santa Coloma de Queralt i L’Economat de Valls gestionen una Secretaria Tècnica de nou persones. Altres entitats beneficiàries desenvolupen tasques del Pla de Treball relacionades amb la seva activitat, experiència i perfils professionals:

GRUP MOTOR

L’Aresta SCCL

L’Aresta som una cooperativa que treballem per a la promoció i el desenvolupament de l’agroecologia, el cooperativisme, l’economia social i solidària (ESS) i les economies feministes, a partir de quatre àmbits d’actuació:

Elaboració d’aliments agroecològics: elaborem pa artesà i altres productes de fleca agroecològics amb farines de varietats locals i antigues de cereal mòltes en molí de pedra. Els nostres pans, fets amb llevat mare natural, reposen llargament, tot respectant els temps de fermentació, abans de fornejar-los al forn de llenya. Distribuïm només a través de circuits curts de comercialització, sobretot a través cooperatives de consum i de la nostra botiga.

Educació i acció sociocomunitària: realitzem activitats educatives i formatives per a extendre el coneixement de l’agroecologia, l’ESS i les economies feministes, per potenciar l’acció crítica i l’aprenentatge, mitjançant dinàmiques participatives i vivencials. Fem tallers i formacions a centres educatius i centres culturals, organitzem activitats de lleure i participem a jornades i activitats populars, entre d’altres.

Recerca social: desenvolupem recerca social per tal de recollir i difondre experiències i aprenentatges col·lectius i contribuir al desenvolupament de pràctiques crítiques i transformadores.

Dinamització local Cooperativa i Agroecològica: participem en col·lectius i espais d’articulació, debat i treball conjunt per fomentar dinàmiques d’intercooperació i enxarxament amb altres entitats.

Actualment, treballem en el grup motor de CoopCamp per tal de dinamitzar i enfortir l’ESS al Camp de Tarragona, desenvolupar la intercooperació entre les experiències existents i nodrir un ecosistema que potenciï el cooperativisme i l’ESS al territori.

Tècniques a CoopCamp:

Adrià Martín Major
Annaïs Sastre Morató
Gemma Flores Pons
Mercè Jané Bidó

L’Economat SCCL

Cooperativa de treball associat sense ànim de lucre amb domicili a Valls i àmbit d’actuació preferencial al Camp de Tarragona.

El nostre objecte social és la promoció de l’economia social, solidària i cooperativa, així com l’empoderament social per a emprendre projectes col·lectius, mitjançant la prestació de serveis de gestió de projectes i organitzacions, vinculats al desenvolupament local o a la gestió de serveis i recursos comunitaris, així com a totes aquelles activitats vinculades a la promoció de l’economia social, solidària i cooperativa o de suport a aquelles empreses, entitats, agrupacions o associacions cíviques que les duguin a terme.

Els àmbits d’actuació de L’Economat són:

– comercialització de serveis cooperatius al Camp de Tarragona;

– definició estratègica, recerca de finançament i gestió de projectes de l’economia social i solidària;

– Gestió de projectes de desenvolupament territorial;

– serveis educatius;

– estudis de recerca i assessorament econòmic.

Els socis de L’Economat compten amb experiència en la direcció i administració d’organitzacions, gestió econòmico-financera, educació i formació, gestió de projectes socials i d’economia social i solidària.

Tècniques a CoopCamp:

Gerard Nogués Balsells
Jordi Escoda Cusidó
Tais Bastida Aubareda
Pedro Redondo Rodríguez
Maria Mestre Montserrat

COMUNICACIÓ

El Far

Cooperativa dedicada a donar serveis de comunicació amb una mirada social i participativa, involucrant equips humans diversos amb l’objectiu de donar-los veu i convertir-los en part activa de la societat.
La raó de ser d’El Far és apropar i donar a conèixer el sector de l’economia social i solidària a les empreses, administracions i ciutadania, generant sinergies, respectant l’entorn i treballant des de la proximitat.
La cooperativa assessora en estratègies de comunicació i màrqueting, redacció de continguts, gestió de xarxes socials, creació de campanyes, organització d’esdeveniments, etc.Experiència en l’elaboració i gestió de projectes amb impacte social i també en formacions, participació i dinàmiques de grup. Juntament amb la Fundació Topromi, ha creat un Estudi Creatiu i de Disseny per donar resposta a les necessitats de disseny gràfic des del punt de vista de les persones amb diversitat funcional.

 

Núria Loras
Annelie Bäder
Cristina Rodríguez

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

Col·lectiu Ronda

Participació en la creació i acompanyament de multitut de cooperatives i organitzacions de l’Economia Social. A l’actualitat acompanya a més de 200 entitats de l’ESS en exclusiva

Referent a l’ESS, sent fundador i impulsor de xarxes i projectes tan rellevants en l’actualitat com la XES, COOP57, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya o la incipient xarxa estatal de cooperatives jurídiques

A nivell formatiu ha participat en la impartició de cursos reglats i no reglats a Aposta, UB, UPC, UPF, URV i diversos ens municipal. Ha desenvolupat la primera edició del Programa Camí a la Solidesa de Barcelona Activa.

ÀMBIT EDUCATIU

L’Escac SCCL

Unitat d’Escolarització Compartida – ESO Adaptada.

Programa de Formació i Inserció (Formació Professional – Nivell 1).

Pràctiques formatives.

Serveis de Suport: atenció a les famílies, atenció Psicològica, programa d’Inserció i Orientació Laboral.

Icaria SCCL

Icaria Cooperativa, neix amb l’objectiu de gestionar i dinamitzar projectes socials i educatius al territori, incorporant en les nostres accions una mirada transformadora, tenint com a eix principal l’economia social i solidària.
Els àmbits en els quals treballem són:
– Infància i família
– Joventut
– Persones en risc d’exclusió social
– Gestió cultural
– Formació empresarial
En les nostres accions apostem per una forma de treballar basada en la creativitat i l’ús de metodologies alternatives o innovades.

 

SERVEIS D’OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

10 organismes i serveis municipals d’emprenedoria i promoció econòmica formen una xarxa de detecció de casos susceptibles d’esdevenir projectes de l’economia social, complementant els seus serveis amb els de CoopCamp.