Formació i jornades

Formació i jornades

CoopCamp ofereix formació adaptada sobre economia social i cooperativa a perfils professionals concrets i jornades especialitzades per sectors econòmics.