El Col·lectiu Ronda som una cooperativa de persones expertes en assessorament jurídic, laboral, fiscal i d’economia social que entenem el dret com un exercici per construir un món més just i solidari. El nostre és un espai d’acollida i resposta per a aquelles demandes i peticions que clamen una justícia global i també per a aquells models que impulsen un desenvolupament i relacions econòmiques i socials més responsables i sostenibles.

Defensem els drets individuals i col·lectius de les persones amb un servei jurídic compromès i de qualitat. Però també donem serveis d’assessoria i gestió a cooperatives i entitats, així com acompanyament professional a autònoms. El nostre ideari respon a objectius com la justícia social, l’equitat de gènere, la democràcia directa, la intercooperació, la independència.

Per a nosaltres, l’economia social i solidària és entendre les relacions econòmiques que posen a les persones en el centre de les relacions, enfront del capital amb uns valors ètics basats en la dignitat, el suport mutu, la responsabilitat, l’equitat, la transparència, l’horitzontalitat i l’autogestió per caminar cap a un canvi social que sigui digne i sostenible.