SUPORT A LES COOPERATIVES I ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA