Escosistema cooperatiu

13 d’octubre de 18 h a 19.3o h Emprendre és tota una aventura i una responsabilitat envers tu mateix i la societat. Tens l’oportunitat de conèixer de quina manera pots iniciar el teu projecte des de l’Economia Social i Solidària i incorporar els teus valors al projecte. Tanmateix, parlarem de l’emprenedoria col·lectiva com a alternativa,

read more