Descripció

Cooperativa d’advocades que ofereix serveis d’assessoria jurídica, laboral, i que entén el dret com un exercici per construir un món més just i solidari. Lluiten pels drets de les persones

Serveis

  • Assesoria i serveis jurídics
    • Ofereix assessorament jurídic en l’àmbit laboral (acomiadaments, conflictes laborals, condicions laborals, pensions…) i de la seguretat social (riscos laborals, malalties professionals, incapacitats…), i també en les relacions amb l’Administració (vulneració de drets del personal funcionari o laboral que treballa a l’administració).

Forma jurídica
Cooperativa de treball

Àmbit territorial
Camp de Tarragona

Xarxes en les que participa
Pam a Pam, XES, FCTC, CoopCamp i Coop57

Balanç social

Telèfons
977.23.22.44

Direcció
C/ Rambla Nova, 37, 3r 2a 43003 Tarragona (Tarragonès)

Entitats relacionades

  • Assessoria i serveis jurídicsConsultoria i desenvolupament local

    INSTA és una consultoria que advoca per la sostenibilitat i el dret ambiental, que actualment compta amb una experiència de més de vuit anys. INSTA integra coneixements tècnics i jurídics ambientals per tal d’oferir serveis en els camps del dret ambiental, els estudis ambientals i territorials, i l’acompanyament en processos de diàleg ambiental.

  • Assessoria i serveis jurídics

    Ofereix assessorament integral a persones, entitats, col·lectius i cooperatives que treballen en l’àmbit de la defensa dels drets socials i laborals, i de l’Economia Social i Solidària. Ofereix serveis de defensa jurídica i de gestió econòmica, comptable, fiscal i laboral.