Durant els mesos d’abril i maig l’Ateneu Cooperatiu del Camp durà a terme xerrades i jornades de formació en diferents punts del Camp de Tarragona

Un dels objectius prioritaris del projecte dels Ateneus Cooperatius, impulsat per la Generalitat de Catalunya, és posar a l’abast dels diferents col·lectius de la societat els coneixements i la formació al voltant de l’economia social i cooperativa. Per aquest motiu, entre els mesos d’abril i maig, CoopCamp ha impulsat una sèrie de xerrades i formacions que posen a l’abast de particulars i treballadors de sectors especialitzats la informació necessària per conèixer el món cooperatiu.

Així, les accions que CoopCamp ha programat en aquest sentit es divideixen en dues branques principals. D’una banda, hi trobem la promoció de l’economia social i la fórmula cooperativa entre els col·lectius de joves de les comarques del Camp de Tarragona que es concreta en dues xerrades divulgatives a l’IES Compte de Rius i una conferència impartida a la Universitat Rovira i Virgili.

De l’altra, s’han programat diverses formacions adreçades a diferents sectors professionals que abracen des de les claus de la transformació d’associacions o de SCP en cooperatives –dirigit a persones sòcies d’associacions que es plantegen la transformació de la fórmula jurídica i a Societats Civils Particulars, respectivament– fins als coneixements per a la gestió i l’assessorament professional a cooperatives –adreçat a professionals de gestories, assessories i personal tècnic de l’administració pública–.

Tarragona Impulsa (Tarragona), L’Economat (Valls), REDESSA i l’IMFE Mas Carandell (Reus) són les seus principals on es duran a terme les esmentades formacions, que impartirà Col·lectiu Ronda, cooperativa d’advocats i advocades de reconegut prestigi dedicada a l’assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social.

Més informació a: https://coopcamp.cat/