FONT: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Resum de les informacions més importants sobre la publicació del Reial Decret-Llei 2/2021 sobre noves regulacions socials i laborals, derivades de la COVID-19, per a les empreses, persones treballadores i persones treballadores en RETA:

Tipus d’ERTO

Es mantenen sense canvis els ERTO fins els 31 de maig. Continuen vigents els quatre tipus:

  • ERTO’s de força major
  • ERTO’s derivats de causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció, que només comptaran amb exoneracions a les quotes de la Seguretat Social si pertanyen a sectors especialment afectats (trobareu en el document de Coceta quins són)
  • ERTO’s per impediment (les mesures sanitàries impedeixen exercir l’activitat del tot)
  • ERTO’s per limitació (les mesures limiten part de l’activitat)

Les persones afectades per aquests Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació podran continuar accedint a l’atur sense tenir el mínim cotitzat. En qualsevol cas, totes les persones treballadores afectades per qualsevol de les seves variants cobraran de prestació el 70% de la seva base reguladora.

Respecte al fet que l’atur no comptabilitzi com consumit, s’aplicarà a les noves sol·licituds però, en el cas que es tracti d’una pròrroga d’un ERTO anterior, l’atur va començar a gastar-se a partir de l’1 d’octubre 2020, com es va aprovar llavors.

Si la persona afectada es queda sense treball per acomiadament o fi de contracte abans de l’1 de gener de 2022, s’esborrarà del seu expedient aquest temps gastat durant l’ERTO, perquè així pugui accedir a la prestació per desocupació.

Exoneracions de quotes de la Seguretat Social

Per a tots els tipus d’ERTO i les seves exoneracions, les cooperatives han de complir les condicions que regula el Reial Decret-Llei (vegeu el % d’exoneracions i condicions al document de COCETA).

Altres

Mentre duri l’ERTO, el Reial Decret-Llei manté l’obligació, que ja estava vigent, per a les empreses -incloses les cooperatives de treball- amb 50 o més persones treballadores- de no poder repartir dividends  de l’exercici 2020. Això vol dir que les cooperatives en ERTO no podran repartir retorn cooperatiu (en diner) de l’exercici 2020 entre les persones sòcies.

Document de COCETA per ampliar informació