FOTO: Vinícola del Priorat

Son una incubadora de projectes agraris que permet fer un “test d’activitat” en un sector en què, per iniciar l’activitat productiva, cal fer grans inversions

El grup de treball d’espais test agraris al Camp de Tarragona treballa per impulsar aquests dispositius al territori i ha nascut en el marc del Pla d’Acció Integral i Sostenible (PAIS) agrari del Baix Camp, superant les barreres comarcals i integrant agents de tot el Camp de Tarragona.

Aquest grup de treball d’intercooperació està format pels bancs de terres del Priorat i el Baix Camp, l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) al Baix Camp, l’Institut d’Horticultura de Reus, Mas Carandell, Concactiva i l’Ateneu CoopCamp, que dinamitza i executa la feina tècnica que se’n deriva.

Els espais test agraris

Un espai test agrari és una eina perquè persones que volen incorporar-se al sector agrari puguin fer-ne una prova o testeig i comprovar què implica tant personalment com dels recursos necessaris, abans de donar d’alta l’activitat.

Funcionen com una incubadora de projectes que permet fer un “test d’activitat” en un sector en què, per iniciar una activitat productiva, cal realitzar grans inversions en infraestructura i adquirir compromisos econòmics importants durant 5 anys, en cas que se sol·liciti l’ajut per a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores del DARP. Una experiència prèvia pot contribuir a assolir una major definició i claredat dels projectes de les futures pageses, reduint així el risc de “fracàs” i d’endeutament.

La funció principal de l’espai test agrari és fer possible la incorporació de persones que o bé no procedeixen de famílies pageses o bé no tenen possibilitat d’accés als mitjans de producció del sector agrari. El repte principal és que l’espai test agrari tingui un sistema de selecció que arribi a les possibles persones tester i sigui capaç de triar i prioritzar aquelles per a qui el pas per l’espai test agrari pugui ser més necessari i determinant.

Les cooperatives agràries com entitats estratègiques per a l’acollida de futurs espais test agraris

L’objectiu que es proposa el grup de treball d’espais test agraris al Camp de Tarragona és el de facilitar el desplegament dels espais test agraris al territori com estratègia per fomentar el relleu agrari i identifica les cooperatives agràries com organitzacions per a l’acollida d’aquests nous dispositius.

Moltes cooperatives disposen de maquinària pròpia, serveis de compra d’insums, assessorament tècnic propi, infraestructura per recollir la collita (tremuges, tines, magatzems, cambres, molins, etc.), i estructura comercial (agrobotiga, persona comercial, etc.), en funció dels cultius i de les dimensions de l’organització. Tots aquests recursos són fruit del treball de moltes generacions i son ideals per donar aixopluc a persones que vulguin dedicar-se a l’activitat agrària.

La Fundació Cooprado d’Extremadura i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, projectes referents per impulsar espais test al Camp de Tarragona

Les experiències de la Fundació Cooprado i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) son inspiradores per al grup de treball per a la creació d’espais test agraris al Camp de Tarragona.

La cooperativa agrària Cooprado (ubicada a Extremadura) ha creat un espai test agrari a través de la Fundació Cooprado i en el marc del projecte RETA. La Fundació Cooprado es crea l’any 2018, impulsada per la cooperativa agrària Cooprado amb l’objectiu de liderar projectes socials vinculats a la cooperativa, entre ells la creació d’una escola de pastors que permetés afrontar el repte del relleu agrari. En aquest marc, la Fundació ha creat un espai test agrari amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions ramaderes de les persones sòcies de la cooperativa agrària de Cooprado, permetent l’alternativa al tradicional relleu familiar.

A nivell català, l’ARCA s’encarrega de definir i implantar espais test agraris a Catalunya. Actualment, està acompanyant 10 projectes d’espai test pilot en fase de prova:

  • 6 finques que es convertiran en 4 espais test agraris a la Vall del Ges, al Lluçanès, a Manresa i a Montserrat, executades en el marc del projecte Barcelona Smart Rural.
  • 3 projectes que estan fent els primers passos a Granollers, el Vallès Occidental i al Baix Llobregat
  • El viver d’agricultors de Rufea
  • L’Espai Test Agroramader de Gandesa
  • La tasca desenvolupada pel grup de treball per a la creació d’espais test agraris al Camp de Tarragona

L’Ateneu CoopCamp com a dinamitzador del grup de treball al Camp de Tarragona

Per donar continuïtat a la feina desenvolupada pel grup de treball del Camp de Tarragona, l’Ateneu CoopCamp, juntament amb Cellers Domenys, ha organitzat la jornadaEls espais test agraris en cooperatives agràries. Recursos i experiències”. S’ha comptat amb la benvinguda i presentació del Sr. Àngel Xifré, Director de Serveis Territorials a Tarragona, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

La trobada ha tingut per objectius conèixer l’experiència de la Fundació Cooprado en la implantació d’un espai test agrari vinculat a la cooperativa agrària Cooprado i debatre sobre els reptes de fer efectiu l’encaix d’aquests dispositius al si de les cooperatives agràries, a partir de l’experiència de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Fundació Cooprado.

També s’ha presentat la guia “Espais Test Agraris. Eina per al relleu generacional en cooperatives agràries” elaborada per CoopCamp, i que és un recurs generat a partir d’entrevistes a diferents cooperatives agràries, amb el suport d’ARCA. La guia identifica les oportunitats de les cooperatives agràries per ser agents d’acollida dels espais test agraris al Camp de Tarragona, defineix l’encaix en el si de la cooperativa agrària, identifica els potencials actors de suport al relleu agrari en espais test i com s’interrelacionen entre ells, i defineix el circuit de la persona tester per incorporar-se a l’activitat agrària.