Un informe de CoopCamp aposta per la conservació i dinamització econòmica  d’aquest territori únic a Catalunya, a partir del potencial agrícola, turístic, educatiu i cultural, i des del treball en xarxa i el cooperativisme.

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – CoopCamp, ha presentat aquest divendres a la sala d’actes de la Societat Agrícola de Valls l’informe «La dinamització econòmica de la Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp des del treball en xarxa i l’economia social i cooperativa», consultable al web https://coopcamp.cat

L’informe, que recull conclusions d’una jornada sobre la Plana de Secà celebrada a Nulles el 2017, està elaborat per l’experta en Empreses i Activitats Turístiques María J. Santiago Gómez de Agüero. Inclou també l’annex «La plana de secà de l’Alt Camp. Caracterització i valors ambientals», elaborat per MN Consultors en Ciències de la Conservació, i que conclou que «la Plana dels secans de l’Alt Camp és l’única en tot Catalunya que manté encara una integritat agrícola amb la representació de tots els conreus de secà típicament mediterranis». Aquesta singularitat única, que es tradueix en uns productes i paisatges agrícoles, és la base de la proposta de desenvolupament econòmic presentada.

L’informe analitza principalment la situació dels sectors agrícola i turístic, i fa propostes de treball entre els agents econòmics existents, com també identifica activitats econòmiques a desenvolupar.

Algunes de les conclusions importants de l’estudi tenen a veure la necessitat de treball en xarxa entre els diferents agents econòmics, alguns dels quals han participat en l’elaboració de l’informe,  per tal de retroalimentar-se els uns als altres. En aquest sentit, és clau la introducció dels productes locals en la restauració, comerços i establiments turístics, així com la creació de rutes, productes i serveis turístics.

També s’identifica com a elements claus per a la preservació i desenvolupament econòmic la creació d’eines de relleu generacional al camp i la divulgació dels valors d’aquest territori en l’àmbit educatiu, a través de la introducció dels productes locals en els menjadors escolars, activitats educatives, etc.

Altres propostes concretes serien adherir-se a la Marca de Qualitat Territorial europea i elaborar una carta del paisatge. L’estudi també conclou que és necessari dotar-se d’eines de planificació i protecció del sòl agrícola i paisatgístic, amb la corresponent implicació de l’administració local i regional.

La majoria d’aquestes propostes ja s’han dut a terme amb èxit en territoris similars, com demostren les experiències del Consorci de Gallecs i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Després de la presentació s’ha celebrat una sessió de treball amb agents econòmics del territori per a valorar l’informe i les primeres accions que es podrien dur a terme. CoopCamp emplaça als agents del territori a sumar-se en el desenvolupament de les accions proposades.

INFORMEProjecte de Dinamitzacióde la Plana Agrícola de secà María J. Santiago-1

ANNEX: Annex 1. Informe MN Consultors_Plana de Secà Alt Camp_vf