A Sostre Cívic promovem l’habitatge cooperatiu i socia en cessió d’ús, des de fa 8 anys, arreu de Catalunya i també al Camp de Tarragona. En el moment actual hem decidit donar un pas més en la nostra trajectòria i passar de la promoció a la construcció, amb la constitució d’una nova constructora amb valors de l’Economia Social i Solidària.

És per aquest projecte de constructora que ens posem en contacte amb empreses del camp de Tarragona, perquè busquem proveïdors per als projectes que tenim en marxa a Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Cardedeu. L’objectiu és trobar empreses que ens ajudin a fer una construcció alineada amb els nostres principis rectors.

Concretament es tracta de tres obres per a construir 72 habitatges en quatre edificis, començant a la tardor del 2018

La previsió és contractar els lots de:

-Moviments de Terres i excavacions

-Grues

-Estructures

-Instal·lacions elèctriques

-Instal·lacions d’aigua

-Instal·lacions de telefonia, TV, Fibra, vídeo, àudio, comunicacions, etc.

-Instal·lacions d’extinció i detecció d’incendis

-Feines de paleta

-Guix, aplacats i projectats

-Façanes i tancaments

-Subministraments de portes i finestres (fusta, metall, altres)

-Paviments

-Cobertes

-Aïllaments i impermeabilitzacions

-Materials de tot tipus (Fontaneria, elèctric, ventilació, fusta, rajoles, guix, formigons, etc.)

-Altres diversos

Per establir contactes amb empreses d’aquests sectors que siguin també actors de l’Economia Social i Solidària hem contactat amb l’ateneu cooperatiu Coopcamp; és a través d’ells que us convidem a explicar-vos el projecte el 25 de juliol a Tarragona, en horari a concertar entre les 9.30 i les 17h. Les reunions tindran lloc a:
Sala de reunions del Coworking de Tarragona Impulsa
Espai Tabacalera, Carrer Vidal i Barraquer, S/N
Podeu concretar hora al correu-e yon@sostrecivic.cat o al  93 399 69 60