Els curs semipresencial està reconegut pel Departament d’Educació i consta de 7 sessions, que es duran a terme de l’1 a l’11 de juliol.

Quan falten pocs dies per acabar les classes a l’escola, el professorat prepara el proper curs. Els mesos d’estiu esdevenen claus per formar-se i enfocar el nou curs al setembre amb nous materials i continguts.

Per això, i per segon any consecutiu, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona (CoopCamp) ofereix als docents el curs Economia Social i Cooperativisme en el marc de l’educació secundària, reconegut pel Departament d’Educació. Les 7 sessions que conformen el curs es duran a terme de l’1 a l’11 de juliol. L’objectiu és que el professorat adquireixi el coneixement i la competència en el camp de l’Economia Social i Solidària, així com conèixer com es creen i es gestionen les cooperatives, perquè després ho apropi a l’aula mitjançant el cooperativisme.

Tots els recursos i eines que s’exposaran durant el curs permetran als docents dissenyar propostes concretes que fomentin l’economia cooperativa en el marc de l’educació secundària obligatòria i post obligatòria. D’aquesta forma podran transmetre a l’alumnat una visió econòmica transformadora i alternativa a la tradicionalment transmesa a l’aula.

El curs és semipresencial i té una durada total de 30h, que es distribueixen en 20h presencials i 10h de treball autònom del professorat per completar la formació amb la realització d’activitats pràctiques. Els continguts que s’exposaran a les 7 sessions seran:

 • 1 de juliol: Introducció a l’Economia Social i Cooperativa (amb la tècnica de CoopCamp, Gemma Flores-Pons).
 • 2 de juliol: Educació pel Desenvolupament (a càrrec d’Aurora Sáez, de Setem).
 • 3 de juliol: Cooperativisme i cooperatives (amb la tècnica de CoopCamp, Annaïs Sastre).
 • 8 de juliol: Règim jurídic, fiscal i comptable de les cooperatives (a càrrec de Miquel Segú de Col·lectiu Ronda).
 • 9 de juliol (sessió desdoblada):
  • Per Docents de CFGM i CFGS de les àrees de FOL i Administració i Finances: 2a part del Bloc 4 – Règim jurídic, fiscal i comptable (amb Miquel Segú, de Col·lectiu Ronda)
  • Per la resta de docents: Experiències, materials i activitats cooperatives a l’aula (amb Coro Luengo, professora de secundària).
 • 10 de juliol: Metodologia cooperativa a l’Aula (amb Victor Grau, de la URV).
 • 11 de juliol: Les cooperatives d’alumnes (amb Gerard Nogués, tècnic de CoopCamp).

Les sessions es duran a terme durant els matins, de 10:00 h a 13:00 h, a excepció de la darrera sessió de l’11 de juliol, que es durà a terme de 10:00 h a 12:00 h. La formació tindrà lloc a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, de Reus. La formació és totalment gratuïta però les participants han de realitzar la inscripció prèvia en aquest enllaç i buscar el codi 7000500507 Economia social i cooperativisme en el marc de l’Educació Secundària.