PREMIS AL MILLORS TREBALLS GRUPALS DE SECUNDÀRIA (4tESO), TREBALLS DE RECERCA (BATXILLERAT) I TREBALLS DE PROJECTE (CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR) SOBRE COOPERATIVISME

BASES
La Fundació Roca i Galès conjuntament amb l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona (CoopCamp) convoquen:
– Premi al millor treball grupal de secundària sobre Cooperativisme per l’alumnat de 4rt d’ESO.
– Premi al millor treball de recerca sobre cooperativisme per l’alumnat de Batxillerat.
– Premi al millor treball de projecte sobre cooperativisme per l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior.

Requisits: Seran candidats als premis aquells estudiants de l’ensenyament secundari, de l’ensenyament de Batxillerat i de l’ensenyament de Cicles Formatius de Grau Superior, que hagin realitzat un treball, preferentment basat en un cas real, referit al món cooperatiu. Els treballs han d’haver estat supervisats per un professor o tutor de la institució educativa on estigui matriculat l’alumne/a, d’acord amb la normativa dels centres respectius.

Període de presentació de les candidatures: Es podran presentar candidatures fins el 19 de juny de 2020 a la seu de la FRG o de CoopCamp.

Característiques dels treballs: El treball s’haurà de presentar segons la normativa pròpia dels centres respectius. El treball haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

Criteris de valoració: Es valoraran especialment els treballs referits al cooperativisme actual al Camp de Tarragona, que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.

Jurat: El Jurat estarà format per un President, nomenat per consens entre la FRG i l’Ateneu Cooperatiu, i un vocal nomenat per cadascuna de les institucions.

DOTACIÓ

Els/les autores del treball grupal de secundària premiat en primera posició rebrà:

  • Un premi en vals de compra valorat en 250 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona). El Centre educatiu al qual pertanyin els/les alumnes rebrà un premi en vals de compra valorat en 150 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona), una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la FRG. Els Centres educatius dels autors/es dels treballs que quedin en segona i tercera posició rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la FRG.

L’autor/a del treball de recerca premiat en primera posició rebrà:

  • Un premi en vals de compra valorat en 250 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona). El Centre educatiu al qual pertanyi l’alumne/a rebrà un premi en vals de compra valorat en 150 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona), una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la FRG. Els Centres educatius dels autors/es dels treballs que quedin en segona i tercera posició rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la FRG.

L’autor/a del treball de projecte premiat en primera posició rebrà:

  • Un premi en vals de compra valorat en 250 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona). El Centre educatiu al qual pertanyi l’alumne/a rebrà un premi en vals de compra valorat en 150 euros (vals de compra de l’economia social i solidària del Camp de Tarragona), una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la FRG. Els Centres educatius dels autors/es dels treballs que quedin en segona i tercera posició rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la FRG.

Publicació i difusió del premi:
L’atorgament del premi es farà públic durant el primer trimestre de l’any següent al de la seva presentació. Els treballs premiats es publicaran en format electrònic al web de la FRG i del Programa Aracoop i se’n publicarà un resum a la Revista Cooperació Catalana.

Termini de presentació dels treballs candidats: fins el 19 de juny de 2020.

>> DESCARREGA’T LES BASES COMPLETES AQUÍ

Per més informació poseu-vos en contacte amb: info@coopcamp.cat  o al telèfon 681623453.