Juntament amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, hem impulsat el segell de formació contínua “Aquí assessorem l’Economia Social” per a gestories i assessories del territori. El Segell busca reconèixer les persones prescriptores que a través de l’Ateneu Cooperatiu realitzin la formació contínua sobre l’Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa.

Criteris d’atorgament del Segell:

Aquest Segell serà atorgat a totes aquelles gestories i professionals que assisteixin a les 5 sessions de formació proposades per aquest 2021. Caldrà:

 • Assistència al 100%  (possibilitat de convalidar assistència a sessions de l’any “1” amb les de l’any “2” si per motius professionals una persona assistent no pot assistir a tota la formació de l’itinerari d’un any concret).
 • Superació d’una avaluació envers l’assoliment dels continguts apresos durant l’itinerari.
 • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu.
 • Disposar dels materials de difusió de l’Ateneu Cooperatiu en un lloc visible (flyers, guies, etc.), que se sumarien a l’adhesiu i el cartró-ploma “Aquí assessorem l’Economia Social”, que també hauran de ser ben visibles.
 • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu.
 • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu.
 • Signar un conveni de col·laboració.

itinerari 2021

Criteris de renovació del Segell:

 • Assistència a la càpsula formativa de renovació del segell “Aquí assessorem l’Economia Social i Solidària”.

Què implica obtenir el Segell?

 • Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i assessories prescriptores de CoopCamp.
 • Visibilitat de la vostra empresa a la web de CoopCamp.
 • Us facilitarem les eines, recursos i materials necessaris perquè pugueu realitzar assessoraments a projectes de l’economia social i el cooperativisme.