Autors: Associació Prioritat

Fa vint anys, l’allau de projectes eòlics que volien convertir el Priorat en una central energètica va mobilitzar la societat prioratina, que es va unir per rebutjar la massificació eòlica i els models de desenvolupament industrials i extractivistes que posaven en perill el patrimoni natural de la comarca, i que en cap cas havien estat consensuats amb la gent del territori.

Les mobilitzacions no van ser només moviments de reacció contra les possibles agressions sinó que van donar peu al debat de quin model territorial i de futur volíem. Així, les jornades “Priorat, quin paisatge, quin futur?”, celebrades en diversos anys, van culminar parlant del valor del nostre paisatge, i de com aquest valor podia ser l’eix central d’un model de desenvolupament propi.

Aquest va ser l’inici d’una nova etapa. Es va passar d’una actitud reactiva a una de propositiva, del simple “no” a les agressions a les propostes en positiu, i dels models territorials imposats a la construcció -de manera participada- d’un model territorial propi.

A cavall dels anys 2007 i 2008, a partir d’aquests debats i de la voluntat de la societat civil de treballar per la preservació del paisatge i la seva gestió enraonada, neix Prioritat, una associació sense ànim de lucre d’abast comarcal que aglutina persones, entitats, institucions i empreses.

Dels objectius fundacionals de Prioritat, el més conegut és preparar i presentar la candidatura UNESCO Priorat-Montsant-Siurana perquè el paisatge del Priorat sigui reconegut com a patrimoni mundial en la categoria de paisatge cultural, i en concret com a paisatge mosaic agrícola de muntanya mediterrània.

Els requisits que demana la UNESCO per presentar la candidatura fan que aquesta s’entengui, des dels inicis, com una eina de coneixement i de gestió. Per tant, el projecte UNESCO no és només aconseguir un reconeixement internacional sinó que és el punt de partida per treballar un projecte territorial que té com a eix central el paisatge i tot el que representa.

El fet d’haver de redactar el dossier de candidatura, que és el document que conté tot el que la UNESCO reclama per inscriure un bé a la Llista del Patrimoni Mundial, ens ha permès fer un estudi exhaustiu del paisatge del Priorat i dels seus valors. Al mateix temps, ens ha obligat a redactar un Pla de Gestió que garanteixi que els valors descrits els seguirem tenint en un futur perquè gestionarem el paisatge de mosaic de manera conseqüent.

La virtut de la candidatura UNESCO és que posa les bases d’un projecte territorial que treballa en la identificació dels valors del paisatge i del territori per tal que les propostes de gestió i de planificació estiguin en sintonia amb aquests valors.

La virtut de la candidatura UNESCO és que posa les bases d’un projecte territorial que treballa en la identificació dels valors del paisatge i del territori per tal que les propostes de gestió i de planificació estiguin en sintonia amb aquests valors, els potenciïn i els facin servir com a marc i recurs a l’hora de pensar i executar projectes de tota mena (econòmics, socials, culturals, etc.).

Alhora, l’altra característica d’aquest projecte és que neix i és impulsat per la societat civil, i el Sistema de Gestió del Paisatge que se’n deriva té en compte aquest origen en tot moment. En aquest sentit, des de ja fa uns anys s’han creat els fòrums sectorials, que són els òrgans de participació dels que disposen la gent del Priorat per formar part de manera activa i directa en aquest Sistema de Gestió.

Els fòrums debaten sobre models, programes i actuacions, i proposen iniciatives relacionades amb els seus sectors.

Estan oberts a tothom, no hi ha un nombre limitat de fòrums i cada un s’organitza de la forma que decideixen els que en formen part. En l’actualitat es troben actius els d’Agricultura, Ensenyament, Cultura i Turisme, i està previst crear el Social.

Com que sovint les qüestions que es tracten als fòrums són transversals, és important que es relacionin entre si.

Fins ara, aquesta relació s’ha treballat al Dia del Paisatge, on els diferents membres de cada fòrum explicaven quines eren les seves inquietuds i les activitats dutes a terme. Els fòrums sectorials són fonamentals per implementar noves formes de governança. La cogestió en la presa de decisions que afecten la comarca és fonamental per aconseguir que les polítiques i normatives s’adaptin a la realitat territorial.

Disposar d’un projecte propi i col·lectiu com aquest, que va de baix cap dalt, és important perquè vol dir que la societat s’ha implicat en la definició d’aquest model, que no ha vingut prefabricat de fora, sovint amb mirada urbana o centralitzada, i per tant s’adapta més a les necessitats i als reptes i desitjos de la comunitat que habita aquest territori.

A més, ser capaços de definir un model i de desplegar-lo és també una manera de reforçar l’autoestima de la comunitat de manera real i no només aparent o superficial.

Així com en el projecte UNESCO el paper de Prioritat ha estat impulsar, coordinar i gestionar les accions necessàries per presentar la candidatura, ara el paper de Prioritat és participar en cada nivell i en cada òrgan del Sistema de Gestió com a representant de la societat civil que s’ha unit al voltant d’aquest projecte.

Tot i això, és en els fòrums on Prioritat vol centrar la seva atenció i acció. Promoure la dinamització de cada un d’ells i la coordinació de tots plegats amb l’objectiu de fer arribar les seves propostes a les administracions pertinents és el mecanisme que ha de fer rutllar aquest engranatge.

La implicació de la gent és indispensable per assegurar la pervivència del Priorat i el seu paisatge.

 

Fòrums sectorials del Priorat

>> FÒRUM AGRARI

Integrat per agricultors de tipologia diversa, sindicats, tècnics, cooperatives. Actualment estan participant en aquest fòrum unes 80 persones. S’han creat grups de treball relacionats amb l’agroecologia, la recuperació de llavors, la diversitat conreada, la comercialització de proximitat, la nutrició i la sobirania alimentària.

Contacte: agrari@forumspriorat.cat

>> FÒRUM D’ENSENYAMENT

Agrupa el sector de l’ensenyament i promou activitats que fomenten de manera directa la realitat del paisatge cultural agrícola a l’escola i el reconeixement dels valors associats.

Debat sobre el model d’es- cola rural i les seves problemàtiques. Promou entre altres l’activitat “Coneguem el Priorat” que relaciona alumnes de diferents edats en el marc del coneixement dels valors de cada poble.

Contacte: ensenyament@forumspriorat.cat

>> FÒRUM DE CULTURA

El componen persones a títol individual o en representació d’associacions culturals municipals, sectorials i comarcal d’àmbits diversos. Actualment unes 50 persones formen aquest fòrum que promou la reflexió sobre la cultura pròpia i la seva dinamització.

Contacte: cultura@forumspriorat.cat

>> FÒRUM DE TURISME

Neix del fòrum creat en el procés d’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible i està integrat per més de 100 persones. El componen persones tant a títol individual com a representants d’empreses del sector turístic, d’associacions del sector turístic, conservacionistes, esportives, etc. Promou el debat constant sobre el model de gestió turística que es basi en els valors del paisatge cultural i en la sostenibilitat, i treballa en diversos àmbits. Actualment hi ha quatre grups de treball actius: el de recull i harmonització de la informació turística; el de capacitat de càrrega; el del foment de la pràctica cicloturista sostenible i la Taula de Turisme.