Introducció

L’any 2016, la Generalitat de Catalunya publicava per primer cop una convocatòria d’ajuts dirigits a productors/es agraris/àries que adoptessin estratègies d’agrupació i cooperació per tal de fomentar la venda de proximitat i els mercats locals. Aquesta línia d’ajuts va estar en vigor durant 3 convocatòries consecutives fins que recentment, al gener del 2020, ha estat substituïda per una nova línia d’ajuts, també de promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.

El resultat d’aquests 4 anys de finançament de projectes d’agrupació de la pagesia ha estat l’aparició de bones pràctiques de cooperació entre productors/es, que poden servir de models per a l’impuls de la venda de proximitat.

El present article exposa dues experiències d’èxit que han adoptat el segell Venda de Proximitat com a carta de presentació d’una pagesia compromesa amb el seu territori i connectada directament amb els consumidors/es.

En primer lloc, El Rebost de Can Moragues, a Riudarenes, és un espai gastronòmic de venda i degustació de productes locals, de temporada i ecològics. La Fundació Emys va impulsar aquest projecte amb l’objectiu de vincular la pagesia local en la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible de l’entorn.

En segon lloc, Territori de Masies, és un projecte integral de promoció dels pobles del Baix Solsonès, que posa en valor la comercialització del producte de la pagesia local i promou unes relacions justes entre productors/es, consumidors/es, el turisme i el territori.

Models innovadors d’agrupació de la pagesia

La Fundació Emys, impulsora del Rebost de Can Moragues, és una entitat ambiental sense ànim de lucre que treballa per la protecció de la natura i la conservació de la biodiversitat. És en aquest sentit que han articulat un projecte que situa la pagesia com l’aliada principal per conservar la natura. 9 agricultors/es de La Selva han signat els Acords de Custòdia del Territori amb la Fundació Emys per tal de proveir la botiga i el restaurant del Rebost de Can Moragues a canvi del compromís de fer compatible l’activitat agrària i la conservació de la natura.

Amb l’eina dels Acords de Custòdia del Territori, la Fundació Emys assessora els productors/es en agroecologia i tècniques de producció agrària respectuoses amb la biodiversitat. I els productors/es aporten els seus productes ecològics i de proximitat al restaurant i a la botiga del Rebost de Can Moragues (circuits curts de comercialització), abasteixen el servei de repartiment a domicili (venda directa) i a més venen la seva producció a l’obrador de Can Moragues on persones amb diversitat funcional elaboren melmelades i conserves ecològiques.

El Rebost de Can Moragues representa un model d’agrupació de la pagesia que s’uneix sota el compromís de la conservació del patrimoni natural, oferint un ventall de maneres de comercialitzar la producció local a través de la Venda de Proximitat. Per la seva banda, Territori de Masies és un projecte de llarg recorregut que es gesta l’any 2013 com a associació i que actualment s’ha transformat en una cooperativa rural sense ànim de lucre. Territori de Masies Coop agrupa pagesia, entitats, persones consumidores, projectes culturals, de restauració o turístics i veïns i veïnes del Baix Solsonès i rodalies.

El Rebost de Can Moragues representa un model d’agrupació de la pagesia que s’uneix sota el compromís de la conservació del patrimoni natural.

L’arrelament de la pagesia al territori és l’eix transversal d’aquesta cooperativa rural que ha aconseguit desplegar una bateria d’activitats dirigides al consum i comercialització dels productes locals a través de la venda de proximitat, però també a la promoció cultural i l’impuls i promoció de projectes econòmics de desenvolupament rural compromesos amb el territori.

Actualment, Territori de Masies compta amb 36 socis, un terç dels quals són productors/es agraris, un altre terç són socis/es de consum i la última tercera part està formada per entitats o empreses sòcies de serveis.

Territori de Masies ens ofereix un model que supera l’agrupació estricta de la pagesia, i que en realitat agrupa la gent d’un territori, el Baix Solsonès.

Resoldre necessitats a través de la cooperació

El projecte del Rebost de Can Moragues ha ofert a la pagesia la oportunitat de posar en valor el seu producte identificant-ne la traçabilitat. Amb paraules del director de la Fundació Emys, Marc Vilahur “conèixer la traçabilitat dels aliments és el que ha d’aportar dignitat al món rural, saber què consumim i d’on ve és la manera de ser conscients de la feina que hi ha darrera cada aliment”.

Partint d’aquesta premissa, es comprèn perfectament que la pagesia agrupada en el projecte no té com a objectiu accedir al gran mercat, sinó que la seva necessitat és generar producte local de qualitat. Amb la Fundació Emys han trobat qui els ajuda a fer-ho.

La pagesia agrupada i la Fundació Emys han fet una aposta conjunta per la planificació de la producció de varietats locals, l’ús d’energies renovables, la gestió agroecològica i la conservació del mosaic agroforestal. El resultat pels productors ha estat l’augment de la Venda de Proximitat: el conjunt d’activitats de Can Moragues ja utilitza el 30% de producció local i de temporada, i en el cas del restaurant el 75% del producte utilitzat és dels pagesos/es signants dels acords de custòdia. Cal destacar, a més, que tots els productors/es han optat també per fer venda directa.

L’objectiu de Territori de Masies és generar un ideari potent de cooperació que cohesioni el Baix Solsonès.

Per la seva banda, quan Territori de Masies va néixer com a associació tenia la vocació de resoldre les necessitats dels agents que vivien del territori, però durant els anys les necessitats han deixat de ser el motor d’aquesta agrupació, actualment la força tractora del projecte és la pròpia “voluntat” d’agrupar-se. El seu objectiu és generar un ideari potent de cooperació que cohesioni el Baix Solsonès, per una banda, han situat com a protagonistes d’aquesta cooperació intersectorial els projectes petits i arrelats: artesania, les cases rurals, els restaurants, la pagesia,… per l’altra banda, han reforçat els circuits curts de comercialització, visibilitzant més i millor la venda directa en les finques dels productors/es i situant el consum de proximitat com un pilar fonamental de la cooperativa, a través de la venda on-line i de l’agrobotiga.

El precedent a la comarca de la cooperativa rural Biolord els va servir com a model de referència en el moment que l’associació es va quedar petita i calia trobar un model clarament enfocat a l’activitat econòmica.

Malgrat les cooperatives rurals encara no són molt conegudes al territori, s’estan utilitzant cada cop més per projectes que busquen vincular l’activitat agrària a altres activitats de desenvolupament rural.

L’ús del segell “Venda de Proximitat”

El projecte del Rebost de Can Moragues ha trobat en el segell Venda de Proximitat un aliat clau per la seva aposta de visualització de la traçabilitat del producte local. Malgrat són conscients que l’impacte del segell en el consumidor va a poc a poc, consideren que “el productor hi ha de creure, és la manera que tenim de demostrar al consumidor que existeix un altre model de con- sum”. I en aquest objectiu els ha ajudat molt la incorporació del xef Sergi de Meià al Rebost de Can Moragues, reconegut com un dels principals ambaixadors del segell i el producte de proximitat entre els restauradors/es.

En el mateix sentit, Territori de Masies també ha fet una aposta pel segell Venda de Proximitat. Precisament un del serveis que ofereix la cooperativa és l’assessorament als petits/es productors/es per fer la sol·licitud del segell.

Marina Vilaseca, membre de l’equip tècnic de Terra de Masies i membre de L’Arada, aporta el seu anàlisi sobre el segell Venda de Proximitat al Solsonès: “Constatem que és un segell que cada cop s’utilitza més, bona part de la petita pagesia del Solsonès l’utilitza i els consumidors el reconeixen”. Al Solsonès, el segell ha esdevingut una cobertura útil pels projectes que volen destacar la seva vinculació al territori, especialment pels petits.

És per això, que la marca Territori de Masies ha adoptat el segell Venda de Proximitat en tots els materials i espais de promoció del projecte, des de la presència en els materials comercials o el catàleg de serveis als socis/ es, com en l’agrobotiga, la venda on-line o les fires en les que participen. Tot i això, Marina Vilaseca ens destaca que “intentem que els segells no ens condicionin, Territori de Masies és un projecte de gestió molt autònoma de l’administració pública, guanyem en capacitat, agilitat i imaginació”.

Al Solsonès, el segell ha esdevingut una cobertura útil pels projectes que volen desta- car la seva vinculació al terri- tori, especialment pels petits.

Els ajuts a la venda de proximitat

El Rebost de Can Moragues és un dels projectes de cooperació de la pagesia que va accedir a la subvenció per promoure les cadenes curtes de comercialització i els mercats locals. Segons la valoració feta per Marc Vilahur, responsable del projecte, el finançament rebut ha estat clau per enfortir la relació de cooperació entre els productors/es. Per una banda, s’ha pogut desenvolupar una estratègia conjunta de posicionament de la marca “Rebost de Can Moragues” basada en fer més accessible el producte al consumidor i promocionar la traçabilitat del producte local com a criteri de consum. I per altra banda, s’ha aconseguit dinamitzar un ecosistema de productors/es que han augmentat notablement l’intercanvi de llavors i planter de varietats locals, coneixements, espais, i s’han generat sinèrgies de treball en comú que han donat lloc a l’elaboració de productes conjunts a l’Obrador de Can Moragues. En el cas de Territori de Masies, l’ajut rebut a través de la subvenció els va permetre donar un impuls definitiu al projecte, arribant a molta més gent a través d’una campanya de promoció.

Segons Marina Vilaseca, aquesta línia d’ajut és fonamental “per agrupar als petits i animar-los a fer projecte conjunts”. Malgrat la utilitat que ha tingut la subvenció al projecte Territori de Masies, constaten que la venda de proximitat necessita dedicar esforços dirigits a la logística i la distribució, especialment per aquells projectes que agrupen diversitat de productors/es.

Conclusions: els reptes de la Venda de Proximitat a Catalunya

L’experiència del Rebost de Can Moragues demostra, a criteri dels seus responsables, que el productor/a local no ha d’intentar competir a través del gran mercat sinó incidir en la cultura del consumidor, “la gent ha de creure en les maneres de comercialitzar que t’acosten al productor”, conclou Marc Vilahur.

Pel director de la Fundació Emys el repte principal és recuperar la venda de proximitat com a valor cultural de la pagesia, i per fer-ho demanda una llei específica per la petita pagesia, que com en el cas francès, diferencia les obligacions que cal complir per a comercialitzar en funció de la mida del productor/a.

En el mateix sentit s’expressen des de Territori de Masies, aposten per la venda de proximitat perquè és una manera de promocionar els valors agraris per damunt de l’agroindústria i demostrar el compromís amb el territori.

El repte principal és recuperar la venda de proximitat com a valor cultural de la pagesia.

En paraules de Marina Vilaseca, “la venda de proximitat és una eina de protecció de la pagesia i expressa la solidaritat amb la pagesia, la venda de proximitat té una dimensió política”.

L’experiència de Territori de Masies els ha permès analitzar quins són els reptes de la venda de proximitat a Catalunya, i en destaquen tres: aconseguir que els ajuts arribin directament al productor/a i no a entitats tècniques intermediàries, que el concepte de la venda de proximitat no sigui tan ambigu que s’acabi allunyant de l’objectiu d’aconseguir impacte local, i finalment l’aposta per la planificació de la producció, especialment entre els productors/es petits/es que s’agrupen.

Tant el Rebost de Can Moragues com Territori de Masies demostren ser exemples de compromís amb la venda de proximitat. Ambdues experiències han desenvolupat models innovadors que, a través de l’agrupació de la pagesia i la cooperació amb altres agents del territori, aconsegueixen la viabilitat de les explotacions agràries comercialitzant amb circuits curts i la venda directa.

Per saber-ne més…

  • ORDRE ARP/5/2020, de 14 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínims destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya.
  • RESOLUCIÓ ARP/684/2020, de 28 de gener, per la qual es convoquen els ajuts de mínims corresponents a 2019-2020 per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya
  • ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01).

www.canmoragues.org

www.territoridemasies.cat

Can Moragues i Territori de Masies són dues experiències d’èxit que han adoptat el segell Venda de Proximitat com a carta de presentació d’una pagesia compromesa amb el seu territori