Aquest Segell serà atorgat a totes aquelles gestories i professionals que assisteixin a les 5 sessions de formació contínua sobre l’Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa

Aquesta és la 3a edició de l’itinerari formatiu per aconseguir el segell “Aquí Assessorem l’Economia Social” per a gestories i assessories del territori especialitzades en economia social i solidària, on l’objectiu és facilitar-los eines i recursos perquè puguin oferir un bon servei de gestió i suport a l’administració d’empreses cooperatives, un sector en creixement. Només al Camp de Tarragona, els darrers 5 anys s’han creat més de 45 nous projectes cooperatius.

La formació inclou 14 h de continguts docents sobre cooperativisme: Règim laboral i societari, Règim econòmic i comptable, Fiscalitat i Finançament i recursos econòmics. Un curs impartit per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb què s’assoleix l’expertesa requerida.

La gestoria que vulgui rebre el segell, a més a més haurà de formalitzar el seu compromís amb l’Ateneu Cooperatiu mitjançant una carta de compromís, on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors, així com la derivació de casos, sempre que sigui possible. 

L’any 2021 la Xarxa d’Ateneus Cooperatius va llençar el segell “Aquí Assessorem l’Economia Social” per unificar els antics segells de cada Ateneu. Es va pretendre donar una mateixa imatge per tots els territoris i garantir uns coneixements homogenis per a totes les gestories/assessories de Catalunya que obtenen el segell. A més a més, el segell, es va fer mitjançant un procés creatiu amb un valor social.

La participació a aquest itinerari formatiu és gratuït, però és necessària la inscripció prèvia.

Criteris d’atorgament del Segell:

Aquest Segell serà atorgat a totes aquelles gestories i professionals que assisteixin a les 5 sessions de formació proposades per aquest 2021. Caldrà:

 • Assistència al 100%  (possibilitat de convalidar assistència a sessions de l’any “1” amb les de l’any “2” si per motius professionals una persona assistent no pot assistir a tota la formació de l’itinerari d’un any concret).
 • Superació d’una avaluació envers l’assoliment dels continguts apresos durant l’itinerari.
 • Compromís en la difusió dels valors de l’ESS i informació sobre l’Ateneu Cooperatiu.
 • Disposar dels materials de difusió de l’Ateneu Cooperatiu en un lloc visible (flyers, guies, etc.), que se sumarien a l’adhesiu i el cartró-ploma “Aquí assessorem l’Economia Social”, que també hauran de ser ben visibles.
 • Compromís a derivar casos de cooperatives a l’Ateneu Cooperatiu.
 • Compromís d’assistència a 1 reunió anual de seguiment amb l’Ateneu.
 • Signar un conveni de col·laboració.

Què implica obtenir el Segell?

 • Entrareu a formar part de la base de dades de gestories i assessories prescriptores de CoopCamp.
 • Visibilitat de la vostra empresa a la web de CoopCamp.
 • Us facilitarem les eines, recursos i materials necessaris perquè pugueu realitzar assessoraments a projectes de l’economia social i el cooperativisme.

Criteris de renovació del Segell:

 • Assistència a la càpsula formativa de renovació del segell “Aquí assessorem l’Economia Social i Solidària”. Aquest 2023 es farà una sessió el dia 6 de juny de 15 h a 17 h.