El passat dijous 4 de maig, CoopCamp va organitzar una trobada de diverses professionals i entitats de la cultura vinculades a l’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona, amb la finalitat de donar a conèixer els serveis i recursos disponibles des de CoopCamp, per una banda, i presentar i activar una xarxa de professionals culturals al territori, per altra.

La iniciativa de la xarxa pretén donar resposta a una necessitat sorgida a la Jornada de Cultura de Reus que va tenir lloc l’octubre de 2022, en què el major reclam per part de les persones assistents va ser la inexistència d’espais de trobada professional al territori, i teixir una xarxa amb la finalitat de:

 • Conèixer altres projectes i iniciatives econòmiques i culturals del territori.
 • Detectar necessitats formatives compartides amb visió professionalitzadora del sector cultural.
 • Diagnosi de problemes, mancances i necessitats del sector cultural al Camp de Tarragona, i valorar com podem donar-hi resposta des de l’ESS.
 • Promoure la intercooperació i activar accions econòmiques conjuntes que signifiquin una millora pel sector i donin resposta als problemes, mancances i necessitats detectades.
 • Compartir recursos d’interès.
 • Activitats de reflexió i debat.

Com a iniciativa impulsada des de CoopCamp, interpel·lem directament a professionals i entitats amb visió professionalitzadora, que generin activitat econòmica i ocupació al territori, i que treballin amb els valors de l’ESS i el cooperativisme; posant el focus en cooperatives, associacions i projectes col·lectius.

També entenem que la xarxa pot ser una porta d’entrada a professionals i entitats amb activitat econòmica que tenen una mentalitat propera a l’ESS i s’hi poden arribar a vincular jurídicament.

Pel que fa a les professionals individuals (com poden ser les artistes) o les entitats que no tenen una vessant professionalitzadora, es convocaran a través de xarxes o agrupacions d’entitats ja existents, no a títol individual.

Les premises bàsiques de la xarxa són:

 1. Professionalització: la missió de CoopCamp és el desenvolupament d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de qualitat al territori, per tant les accions que es desenvolupin des d’aquesta xarxa han d’anar en aquesta direcció.
 2. Generar discurs de l’ESS: els valors de l’ESS i el cooperativisme contribueixen a la qualificació del sector cultural: treball col·lectiu i satisfacció de les necessitats de les persones; democràcia, horitzontalitat i participació; compromís amb la comunitat, sostenibilitat i feminisme; generació d’aliances i intercooperació.
 3. Arrelament al territori: fer incidència a tot el Camp de Tarragona.
 4. Cultura transformadora: creiem en la cultura com un element clau per al desenvolupament de les persones i com a eina transformadora de la societat.
 5. Aportem solucions: diagnostiquem els problemes, mancances i necessitats del sector cultural al territori, els analitzem i valorem de quina manera nosaltres podem donar-hi solució. Quedar-nos en la queixa no ens permet avançar.
 6. Visibilitat: es visibilitzaran totes les professionals i entitats que donen suport i han mostrat interès a formar-ne part.
 7. Dinamisme: volem aglutinar el màxim d’entitats i professionals, per tant, la porta està oberta a tothom qui s’identifiqui i en vulgui formar part.

Per CoopCamp la cultura és una línia estratègica de treball al territori. Per tant, creiem que és important atendre aquesta necessitat i contribuir a fer-la possible; més tenint en compte que darrerament estem acompanyant nous projectes i iniciatives culturals, i que és interessant que els projectes ja consolidats i aquests nous projectes es puguin trobar, conèixer i generar sinergies entre ells.

A més de l’activació i la visibilització de la xarxa, CoopCamp té previst oferir una nova jornada de cultura al setembre o octubre, i s’obrirà l’aportació d’idees, propostes i continguts d’interès a les participants de la xarxa.