L’Associació La Vall Sostenible, la Cooperativa Agrícola de Falset-Marçà, la cooperativa d’habitatge del barri antic de Valls La Titaranya i l’empresa pública Reus Energia són quatre iniciatives de CELs que s’estan impulsant al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona ha començat a impulsar comunitats energètiques locals que permetin l’autoconsum energètic de les famílies que hi participen. Les Comunitats Energètiques són entitats legals on ciutadania, empreses i administració s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, la distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i/o servei de gestió de la demanda.

Algunes de les iniciatives que s’estan duent a terme al Camp de Tarragona són:

La Cooperativa Agrícola Falset-Marçà. És una cooperativa agrícola històrica que es proposa crear una CEL per oferir un servei més al territori i per generar una alternativa local per fer front a la pèrdua de territori agrari a causa de la creació de grans parcs fotovoltaics i eòlics.

La Vall Sostenible. Es tracta d’una iniciativa que neix a l’Aleixar, Maspujols i Vilaplana, en el marc de la campanya de lluita contra la MAT. Actualment s’han constituït com una associació sense ànim de lucre que ja compta amb 50 persones sòcies. El seu objectiu és impulsar una comunitat energètica local amb 3 projectes/instal·lacions, una a cadascun dels 3 pobles, amb la voluntat de fer-ho a partir d’una aliança público-cooperativa amb els ajuntaments dels 3 municipis.

Reus Energia. És l’empresa pública que ha impulsat la comunitat energètica del polígon industrial AgroReus i que sorgeix arrel de la preocupació per la despesa energètica municipal, l’any 2000. Durant uns anys, l’equip de govern estudia la possibilitat de tenir una comercialitzadora pública i és al 2021 quan Reus ho aconsegueix. A partir d’aquí, una de les línies de treball que explora és la localització de possibles cobertes sobre el polígon Agro-Reus que puguin estar disponibles per generar energia. Inicialment hi va haver 9 empreses interessades a participar-hi, un fet que va coincidir amb la primera convocatòria del CE Implementa (2021) i que requeria disposar d’una entitat jurídica. Però un cop va caldre formalitzar l’adhesió, hi va haver 4 empreses que es van fer enrere i només en van quedar 5. Actualment s’ha constituït com a associació formada per aquestes 5 empreses, de les que disposen de 4,5 MW instal·lats. L’objectiu és que tots els excedents que hi hagi d’energia, els pugui gestionar l’Ajuntament de Reus, fent-ne un ús públic que reverteixi en la ciutadania.

La Titaranya, Valls. És una cooperativa integral d’habitatge i de consum ubicada al del barri antic de Valls i que es troba pendent de finalitzar l’edifici a finals d’aquest any 2023. La Titaranya es planteja crear una CEL més enllà del propi habitatge perquè es proposa poder interpel·lar els habitants de tot el municipi i així augmentar el seu potencial transformador. Actualment es troben en una fase molt embrionària i amb l’expectativa de veure fins on pot arribar la comunitat energètica perquè de moment únicament s’està desenvolupant en el marc de l’edifici.

La Taula Territorial sobre Comunitats Energètiques Locals convocada per CoopCamp serveix perquè aquestes iniciatives puguin compartir les problemàtiques amb les que es troben, fer una radiografia de la situació i replantejar reptes.

En línies generals, consideren que les CELs són projectes innovadors amb un nou marc teòric que, com a tals, troben molts obstacles en la pràctica. Segons la seva experiència, l’administració no té tanta influència com les empreses i, a més a més, no està ben informada sobre la matèria. Es troben, per exemple, amb problemes per connectar-se a la xarxa o per legalitzar instal·lacions d’autoconsum compartit.

La Cooperativa Agrícola Falset-Marçà explica que, en el seu cas, “estem parlant amb Som Energia per concretar un acord que permeti legalitzar una prova pilot d’autoconsum compartit entre els ajuntaments de Falset i Marçà i la cooperativa”.

Coincideixen en que es tracta d’un terreny desconegut on els problemes van apareixent a mesura que es va avançant; no se sap ni com avançar ni quins tràmits cal fer.

Per tal de poder seguir avançant amb els projectes, creuen que és important poder constituir cooperatives que tinguin estructures, recursos i bases ben definides, que els permeti construir projectes viables i sostenibles. Consideren que la bona voluntat de les persones voluntàries no és suficient. Des de La Vall Sostenible comenten que “seria ideal que els habitants interessats només haguessin de signar un document i participar activament a la CEL ja creada. En el nostre cas, ja tenim 50 persones disposades a instal·lar plaques solars i a compartir recursos”.

En el cas de la proposta que vol concretar La Titaranya, comenten que donada la situació de crisi actual, seria interessant que els negocis locals poguessin aprofitar l’energia que produís l’edifici durant les hores diürnes, ja que en l’àmbit residencial es consumiria poc i, en canvi, podria ajudar als negocis.

Algunes de les solucions que proposen seria, per exemple, la creació d’una cooperativa de segon grau que impulsi les CELs o bé que l’administració posi a disposició oficines tècniques de suport a les CELs per a poder crear les empreses i dinamitzar la població.

Tot i les dificultats amb les que es troben, aquests projectes treballen incansablement per poder tirar endavant amb les comunitats energètiques locals que es plantegen i, a poc a poc, van fent petites passes per anar consolidant els projectes. En el cas de Reus Energia, per exemple, comenten que actualment “estem treballant en la línia d’autoconsum compartit en instal·lacions municipals que poden ser portades a subhasta a la ciutadania a partir de petits volums de 1 kW”.