Autor: Pablo Serra | cooperativa Insta

Necessitem una transició que reconegui la diversitat de la societat, les diferents capacitats i realitats socioeconòmiques, que no sigui excloent o perpetuï dinàmiques i processos de precarització de les persones. Pel que fa específicament a l’àmbit energètic, el model imperant de generació, distribució i consum de l’energia presenta nombroses mancances de caràcter social i ambiental. Traslladar el tipus de transició socioecològica que volem a aquest àmbit exigeix una gestió de l’energia més democràtica, oberta, solidària i propera a la persona consumidora.

Una de les eines o mecanismes que treballen en aquest tipus de transició energètica són les comunitats energètiques. Impulsades des de la normativa de la Unió Europea, estem parlant de projectes comunitaris de gestió de l’energia, amb la capacitat d’afavorir una participació més activa de la ciutadania i generar un canvi al sistema energètic. Però més enllà dels seus beneficis ambientals, impulsant les energies renovables i la generació d’energia pròxima a la persona consumidora, aquestes iniciatives poden jugar també un paper fonamental com a impulsor de l’economia social i solidària.

En aquest sentit, hauríem d’assenyalar primerament que les comunitats energètiques operen de manera adequada al sistema energètic sota una determinada figura jurídica, i, generalment, una de les formes jurídiques reconegudes a l’ordenament jurídic i que més encaix tindria és la cooperativa. Així mateix, les necessitats tècniques d’aquests projectes fa que necessitin d’un acompanyament i assessorament (sobre qüestions de governança, aspectes jurídics o sobre la gestió de l’energia) en bona part del procés de creació, que pot venir des d’altres cooperatives del territori on s’està impulsant la comunitat energètica. A més, generen processos de cohesió entre les veïnes, aviven el sentiment d’ésser partícip en donar forma als espais que habitem i, fins i tot, poden convertir-se en mecanismes de reducció de la vulnerabilitat energètica.

Precisament, és aquí on la cooperativa INSTA està treballant actualment: des del projecte El Cable – Solidaritat Energètica volem analitzar el potencial que tenen les comunitats energètiques en la reducció de la vulnerabilitat energètica, identificant mancances jurídiques que impedeixen aprofitar aquest potencial i proposant diverses oportunitats de caràcter polític i jurídic que vagin en aquesta direcció, amb l’objectiu final d’empoderar a la ciutadania al sector energètic.