Durant aquest període, l’Ateneu Cooperatiu del Camp ha treballat en diverses accions de difusió de l’economia social i cooperativa a la demarcació de Tarragona

Des que al mes de gener s’iniciés el projecte dels Ateneus Cooperatius –promogut des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya–, s’han posat en marxa fins a 10 ateneus que donen cobertura a diferents zones de la geografia catalana. En l’àmbit del Camp de Tarragona, CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp, ha estat l’encarregat de gestionar i promoure les diverses iniciatives dedicades a l’assessorament i la difusió del cooperativisme a les nostres comarques.

El dia a dia de CoopCamp durant aquests primers sis mesos ha estat marcat per dos grans blocs d’actuació: l’assessorament i la formació, d’una banda, i la diagnosi i la divulgació, de l’altra. En aquest sentit, l’entitat, que té com a missió impulsar el cooperativisme i l’economia social i solidària, ha fet un total de 51 atencions a casos interessats en la fórmula cooperativa, els quals han pogut rebre informació i assessorament gratuït en la matèria. A més, els casos atesos, així com particulars i/o organitzacions diverses interessades en el cooperativisme, han pogut participar de les formacions organitzades per CoopCamp durant els mesos d’abril, maig i juny.

Més enllà de l’acompanyament a aquells projectes que volen introduir-se al món cooperatiu,  CoopCamp ha desenvolupat un treball intens en matèria de diagnosi i coneixement del cooperativisme al Camp de Tarragona. Durant aquests sis mesos, doncs, part dels esforços del grup motor de l’entitat s’han centrat a elaborar una base de dades que conté més de 150 iniciatives, complementada per un recull de les cinquanta millors bones pràctiques en l’àmbit de l’economia social i cooperativa.

Com a resultat, ha aconseguit crear una xarxa de treball i coordinació que fins ara no existia entre les entitats del Tercer Sector, el cooperativisme i l’administració pública. En són un bon exemple la Taula Territorial de l’Economia Social i Solidària i la Taula Territorial de Docents. Aquests espais, juntament amb les jornades de treball realitzades a la Conca de Barberà (La comercialització agrupada com a estratègia per a la sostenibilitat de la pagesia) i a l’Alt Camp (La Plana de Secà de l’Alt Camp: un futur en xarxa), han permès iniciar una xarxa d’intercooperació entre els agents socioeconòmics del territori que aposten per l’economia social i cooperativa.

A més dels casos atesos i del contacte amb les entitats vinculades al món cooperatiu, cal remarcar que, globalment, han estat més de 500 persones les qui han participat de les actuacions de CoopCamp, entre les quals destaca la promoció del cooperativisme entre els estudiants de secundària, de formació professional i de la universitat.

Durant els pròxims mesos, CoopCamp seguirà oferint el seu suport a aquelles persones que desitgin impulsar un projecte emparat en la fórmula cooperativa i s’espera que la seva activitat pugui seguir al llarg de  l’any 2018.