Una vintena d’agents vinculats al món agrari (gerents de diferents cooperatives agràries, escoles agràries, administracions vinculades al sector agrari, dinamitzadors/es agraris, etc.), majoritàriament del Camp de Tarragona, es van trobar divendres 19 d’octubre a la seu de Cellers Domenys en el marc de la jornada “Els Espais Test com a estratègia per a la incorporació de nous socis i sòcies a les cooperatives agràries” organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – CoopCamp i Cellers Domenys.

La jornada va comptar amb la benvinguda i presentació de Josep Vidal i Fàbrega, Director General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperativisme i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya, en Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i en Lluís Roig, gerent de Cellers Domenys que acollia la jornada.

L’objectiu de la jornada era debatre la idoneïtat de la figura d’espais test com a eina inspiradora per a la creació d’estratègies de relleu agrari i les possibilitats d’adaptar-la a la realitat del cooperativisme agrari del Camp de Tarragona. Per fer-ho es va comptar amb la presentació de dues experiències franceses – la Xarxa d’Espais Test Agrícoles a França (Réseau National des Espaces-Test Agricoles, RENETA) que va presentar en Jean Baptiste Cavalier, i la cooperativa d’activitat agrícola Terracoopa, presentada pel seu gerent en Joseph Le Blanc. Per explicar com s’estan adaptant a la realitat catalana i estatal els Espais Test vam comptar amb la presència de Laura Mejías, tècnica d’ARCA (Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya), que va presentar  la Red de Espacios Test Agroforestales (RETA) i el projecte Bcn SMART Rural.

A Catalunya ja existeixen algunes experiències d’Espai Test, el Projecte Rufea, a l’horta de Lleida i l’Escola de Pastura al Pallars, a més dels Espais test que s’estan creant des del projecte RETA i SMART Rural.

Aquesta jornada però, llançava una proposta molt concreta: la creació d’espais test a les cooperatives agràries històriques com a estratègia per incorporar nous socis i sòcies i fomentar el relleu agrari. Els Espais Test Agraris, també anomenades incubadores agràries, consisteixen en la creació d’un entramat d’actors per promoure la incorporació de persones al sector agrari facilitant l’accés a la terra, maquinària, acompanyament tècnic, assessorament empresarial, etc. És a dir, és un dispositiu per facilitar i acompanyar la incorporació de persones al sector agrari mitjançant una prova de 2 o 3 anys per reduir els riscos personals a l’hora de fer inversions, assegurar al màxim la viabilitat econòmica del projecte i que la persona pugui provar durant uns anys si realment vol dedicar-se a aquesta activitat abans de fer grans inversions.

Actualment moltes cooperatives estan fent feines a finques de socis que ja són molt grans i no poden treballar la terra, mitjançant brigades de persones contractades. El desitjable però seria la incorporació de pagesos/es per portar aquestes finques. En aquest sentit, la proposta consistiria en que aquestes finques s’oferissin com a espai test, per un període determinat de temps, a una persona que s’incorporés i a qui se li dediquessin uns esforços d’acompanyament específics per a una nova incorporació. Les cooperatives agràries, a més ja tenen els tècnics, la maquinària, els mitjans d’elaboració i la comercialització. Caldria establir sinèrgies amb altres actors per a fer l’acompanyament empresarial i establir molt bé les condicions i els pactes per la incorporació d’aquesta persona com a sòcia de la cooperativa un cop acabat el temps de prova.

D’altra banda les escoles agràries tenen molts alumnes que després de la formació no s’incorporen al sector agrari, sobretot alumnes que no venen de família pagesa perquè no tenen terres ni els mitjans necessaris per tirar endavant una explotació agrària de zero. L’espai test podria ser una manera de connectar els alumnes de les escoles agràries amb les cooperatives agràries.

En el debat posterior a les presentacions, es van posar de relleu les diferències de context entre les experiències franceses i la realitat catalana, tot i que el repte del relleu agrari afecta ambdós territoris per igual. A França un 66% de les persones que passen per un espai test s’incorporen a l’activitat agrària, una xifra molt elevada. Es van desgranar els reptes de desenvolupar aquí aquesta figura, com per exemple el desenvolupament d’un marc jurídic, l’establiment d’acords entre els socis de les cooperatives que tenen terres, les persones en fase de prova i la pròpia cooperativa, el temps de prova segons els cultius i la planificació de les inversions, entre d’altres. També es van anomenar alguns dels reptes que han d’afrontar les cooperatives agràries per a facilitar la incorporació de noves persones sòcies i la dificultat de trobar-les, i es va posar de manifest que cal treballar en paral·lel en totes les dimensions de les cooperatives per afavorir el relleu agrari, per exemple la comercialització, la governança, etcètera. També es va posar sobre la taula la necessitat d’establir marcs de col·laboració per tal que tots els agents implicats afrontin aquest reptes de forma conjunta.