L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona – CoopCamp, presenta públicament la diagnosi i el mapa de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona, realitzats conjuntament amb Pam a Pam.

La diagnosi, realitzada entre els mesos de febrer i juliol del 2018, s’ha fet tenint en compte les dades estadístiques d’un total de 269 iniciatives: 262 cooperatives, 6 fundacions i 1 associació. Entre les dades estudiades i analitzades s’hi troben la forma jurídica de les iniciatives, el sector econòmic en què desenvolupen la seva activitat, la comarca on estan ubicades o la seva activitat econòmica concreta.

Per altra banda, des de CoopCamp s’ha contactat de forma directa amb un total de 105 iniciatives, de les que se n’han pogut entrevistar 40 seguint el qüestionari de Pam a Pam. Aquestes entrevistes han servit per elaborar un catàleg de bones pràctiques de l’Economia Social i Cooperativa al Camp de Tarragona, del que cal destacar la detecció de bones pràctiques en tots els sectors econòmics i en totes les formes jurídiques. Alguna de les bones pràctiques detectades són l’impacte social de les cooperatives agrícoles a les seves poblacions, pràctiques d’intercooperació entre diverses cooperatives o el desenvolupament territorial al qual contribueixen alguna de les iniciatives.

Pel que fa a les conclusions extretes de la diagnosi, en destaca la diversitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona, tant pel que fa a la seva distribució territorial com pels sectors d’activitat. Tot i aquesta diversitat, cal destacar que un 90,08% del total de les iniciatives del Camp de Tarragona són cooperatives de treball associat o cooperatives agràries, així com que la majoria d’iniciatives (el 58,36%, concretament) estan ubicades al Tarragonès o al Baix Camp. Pel que fa a la mida de les iniciatives, la gran majoria són de mida petita o micro. Per últim, i en relació amb el qüestionari de Pam a Pam, és destacable l’arrelament territorial de les iniciatives entrevistades.

En relació amb el mapa de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona, elaborat també a partir dels criteris i del mapa de Pam a Pam, pretén ser una eina a disposició de la ciutadania i de l’administració a l’hora d’adquirir o contractar productes i serveis amb criteris de l’ESS. D’aquesta forma, la inclusió al mateix mapa de totes les cooperatives i d’algunes iniciatives d’ESS del Camp de Tarragona permet visualitzar les alternatives de consum ètic i responsable.

Podeu consultar el mapa aquí: https://coopcamp.cat/mapa-pam-a-pam/

Per últim, i aprofitant la Fira d’Economia Solidària de Catalunya feta a Barcelona entre el 26 i 28 d’octubre, des de CoopCamp s’ha participat en l’acte «Construint el Mercat Social Català», on s’ha presentat l’informe del Mercat Social Català 2017 i diversos diagnòstics territorials com el del Camp de Tarragona. A l’acte també hi han participat la Comissió de Balanç Social, Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, La Col·lectiva i la Xarxa d’ESS de Manlleu, i s’hi han exposat i debatut tant les oportunitats com els reptes del Mercat Social Català.