El projecte socioeducatiu va néixer el 2017 a Reus a través de les inquietuds de 4 noies de l’àmbit educatiu i pedagògic amb ganes de treballar d’una forma més ètica i donar espai a la creativitat

 Icaria Acció Socio-Educativa va néixer l’any 2017, de la mà de 4 noies provinents de l’àmbit educatiu i pedagògic, per crear i gestionar projectes socials i educatius innovadors. El projecte pretén donar així respostes a les necessitats socials que es detecten  actualment, com ara empoderar els joves perquè tirin endavant les seves pròpies iniciatives o bé dinamitzar activitats amb metodologies que inclouen la intel·ligència emocional i la participació activa. A l’hora de treballar aquestes necessitats “ens trobàvem  molt limitades en les empreses on havíem treballat, potser a vegades hi havia poc espai per a la creativitat o per fer els projectes d’una forma diferent”, explica la presidenta de la cooperativa, Olga San Felipe. La solució ha estat crear el seu propi projecte en forma de cooperativa, perquè els permetia tirar-lo endavant “amb unes bases una mica més ètiques”.

Des del moment en què el projecte va començar a agafar forma, van decidir que estaria fonamentat en els valors de l’economia social i solidària: “Volíem que fos una cooperativa ètica, on l’economia estigués al nostre servei i no a la inversa”. D’aquesta manera poden aconseguir que les treballadores estiguin ben pagades, amb unes condicions laborals dignes: “Pensem que això és el que fa que després la feina que se’n treu sigui més bona i positiva; la gent està més contenta i nosaltres pensem que és el més ètic i més just”. Tot i que l’Olga i les seves companyes admeten haver tingut poc coneixement sobre aquesta alternativa de negoci, sí que tenien clar que volien una empresa participativa on les treballadores en algun moment també poguessin formar part de l’equip: “Va ser quan, recollint informació, ens vam adonar que [el model cooperatiu] encaixava perfectament en el que nosaltres volíem”.

Però, com van fer cap a Coopcamp? “Ens vam presentar als premis Emprèn de la Diputació de Tarragona i des d’allà ens van començar a assessorar; a l’hora d’aprofundir en la fórmula cooperativa però vam fer cap a CoopCamp, com a servei especialitzat”.  De la mà de l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona (CoopCamp) van iniciar el procés d’acompanyament cap a la creació d’Icaria, començant per a redacció dels estatuts. Les diverses sessions de formació i assessorament els van permetre estrènyer el vincle amb Coopcamp. “Gràcies a Coopcamp som el que som, perquè ja et dic jo que no ens haguéssim aclarit i encara estaríem ara remenant papers”, destaca l’Olga.

Icaria demostra que el sector educatiu troba el seu encaix també en els valors de l’economia social i solidària. “Potser el cooperativisme mai serà majoritari en el sector, però sí que en sortiran més de cooperatives, perquè hi ha gent amb aquesta inquietud i amb ganes de canviar el sector. Cal que la feina sigui una altra cosa més enllà de treballar, que hi hagi una implicació més gran al darrere i el sentiment de pertinença d’un grup”.

Els seus projectes socioeducatius actuen en diferents àmbits de la població i col·lectius amb la missió de millorar la realitat social i alhora  “promoure el benestar i el creixement de les persones”. D’aquesta manera intenten que l’educació es trobi més enllà de les aules. Organitzen xerrades i projectes encarades a la gent gran, així com també treballen des de l’àmbit de la infància i la família. Actualment també promouen activitats sobre la participació i igualtat dirigides a col·lectius com són les dones o les persones migrades en diferents espais com les biblioteques municipals. “Volíem entrar en la gestió general d’una biblioteca perquè, més enllà dels llibres, creiem que es pot fer una tasca educativa molt potent”. Per ara s’encarreguen de la de Castellvell del Camp però també duen a terme activitats puntuals a les biblioteques de la Selva del Camp, Canonja o Reus, entre altres.

Tot i això, el sector de la joventut és el que les ha permès créixer més, ja que la forta demanda els ha generat més volum de feina. De fet ja han aconseguit posar en marxa fins a 3 casals de joves com, per exemple, el de les Borges del Camp. És per això que, amb el poc temps que es troba en marxa, Icaria ja ha necessitat la incorporació de més treballadores, malgrat que lamenten la dificultat que els suposa que aquests perfils facin el salt per esdevenir socis a la cooperativa: “Han d’estar un temps treballant amb nosaltres abans que es valori passar a ser sòcia i cal compromís, emprenedoria i realitzar una aportació econòmica que no tothom està disposat a fer; ens està costant trobar persones amb l’energia i el compromís que busquem”.

Entre els projectes que han ajudat a tirar endavant hi ha Vol.in, juntament amb la Federació de Voluntariat i la cooperativa El Far. La iniciativa treballa per introduir les persones migrants a la societat tarragonina mitjançant el voluntariat. “Aquest és un projecte que portàvem arrossegant des del començament i hem aconseguit tirar-lo endavant. És la fita més important”.