En motiu del Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona reivindica el cooperativisme com una eina per autoorganitzar el treball i aconseguir condicions laborals dignes, al mateix temps que denuncia les pràctiques d’abús laboral de les falses cooperatives.

L’1 de maig ha esdevingut una data clau per la lluita de les treballadores, que reivindiquen, any rere any, unes condicions laborals dignes. L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona reivindica el cooperativisme com una eina d’autorganització laboral, on les persones esdevenen el centre del projecte, en el qual les sòcies i treballadores s’organitzen de forma horitzontal i igualitària.

Tot i això, CoopCamp recorda les greus vulneracions laborals que incorren les conegudes com a “falses cooperatives” sobre les treballadores, tal i com va denunciar la Xarxa d’Economia Solidària (XES), en el seu moment, sobre el sector carni a la comarca d’Osona. Aquesta pràctica comporta a les professionals a treballar més hores, amb menys retribució que el salari mínim i amb una manca de drets bàsics.

El cooperativisme i l’Economia Solidària és una fórmula econòmica que cada cop guanya més pes al territori. Durant el 2018 s’han constituït a Catalunya unes 210 cooperatives, sent l’any que s’han registrat més creacions a Catalunya. D’aquestes, el 79% corresponen al sector serveis, mentre que el 8% del sector de la construcció, el 7% del sector de la indústria i el 6% del sector de l’agricultura.

Al Camp de Tarragona l’any passat s’hi van arribar a crear unes 11 cooperatives. Segons les dades de la Diagnosi de l’Economia Social i Solidària al Camp de Tarragona, realitzada per Coopcamp, les cooperatives majoritàries són les de treball associat, amb 142 cooperatives en termes absoluts i un 54,20% respecte al total de cooperatives. En segon lloc trobem les cooperatives agràries, amb 94 cooperatives en termes absoluts i una representació del 35,88%. L’objectiu d’aquestes és satisfer col·lectivament les necessitats laborals o mancomunar serveis relatius a l’activitat agrària.

Segons aquesta diagnosi, les diferents iniciatives ofereixen unes condicions laborals dignes i, en general, la seva forquilla salarial és uniforme. Tenint en compte que les forquilles salarials es poden mesurar de l’1 al 5, segons el grau de diferència entre qui cobra menys i qui cobra més, a les cooperatives catalanes trobem que aquesta xifra tendeix a situar-se entre l’1 i el 2, segons l’informe de Mercat Social 2018 de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. És per això que les cooperatives creen treball més estable i de llarga durada que no pas en el mercat laboral capitalista. El model societari d’una cooperativa està pensat per conservar els llocs de treball, prioritzant-los per davant de l’obtenció de beneficis, que és el que prioritza l’empresa capitalista. D’aquesta manera, durant les crisis la destrucció de llocs de treball és menor en les cooperatives, que tampoc deslocalitzen activitat.

Un altre aspecte on es demostra el caràcter social de les cooperatives és en el gènere. A diferència de les empreses mercantils, als càrrecs directius de les cooperatives del Camp de Tarragona hi trobem més dones: el 52,31% de les iniciatives entrevistades a la Diagnosi són dones i el 47,69% són homes.

 

II Fira d’Economia Solidària al Camp de Tarragona

Part dels molts projectes que ja funcionen al territori es trobaran exposats a la II Fira d’Economia Solidària al Camp de Tarragona. Una oportunitat per conèixer les iniciatives i conversar sobre el seu funcionament dins de l’economia social. La mostra, organitzada per CoopCamp i SETEM, tindrà lloc el pròxim 11 de maig i té per objectiu donar a conèixer a la ciutadania l’economia del territori que treballa amb criteris ètics i transformadors. A més, Coopcamp també comptarà amb un estand on, tots aquells que vulguin interessar-se en el funcionament o posada en marxa d’una cooperativa, podran assessorar-se amb els tècnics i tècniques de l’Ateneu.

S’ha organitzat una àmplia programació que compta amb jocs infantils, estands interactius, un espai d’intercooperació, un espectacle teatral o un concert musical, entre d’altres.

Finalment, Coopcamp ofereix al llarg de l’any diversos itineraris formatius per apropar a la ciutadania que vol emprendre un projecte cooperatiu, les eines necessàries per crear un Pla d’Empresa. A més, també ofereix als projectes ja existents diferents recursos perquè el consolidin. Aquests es poden consultar a la web de l’ateneu a través de la seva agenda.