La publicació destaca les principals diferències entre construir un projecte sota la fórmula jurídica d’associació o de cooperativa

La guia es publica en aquest moment de crisi social i econòmica perquè el context ha evidenciat les desigualtats socials i econòmiques i la insostenibilitat ambiental que genera el capitalisme. La creació de projectes col·lectius emmarcats en l’economia social i solidària ajuda a trencar amb aquesta tendència i apodera cada vegada més les persones perquè emprenguin projectes autogestionats.

Aquest material editat per CoopCamp respon a l’objectiu de l’Ateneu de mostrar que els projectes col·lectius milloren la qualitat de persones i impacten de manera positiva en l’entorn. Les persones que formen part de projectes col·lectius esdevenen el centre del projecte, en el qual s’organitzen de forma horitzontal i igualitària i gaudeixen de contractes dignes. A més a més, els projectes són transformadors perquè treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social.

L’objectiu de la guia és mostrar les opcions que tenen les iniciatives col·lectives basades en un funcionament democràtic i amb voluntat de transformació social. En aquest cas n’hi ha dues: constituir-se com a associació o com a cooperativa. Per això recull les principals diferències pel què fa als òrgans de govern, les obligacions fiscals i comptables, les de cotització a la Seguretat Social, la normativa de referència, el tipus d’activitat econòmica, les responsabilitats, el número mínim de persones que n’han de formar part i el capital social inicial.

La publicació també inclou, d’una forma visual i dinàmica, un mapa que serveix de guia per poder decidir quina d’aquestes dues formes jurídiques és la més idònia per a cadascun dels projectes. En aquest cas, només cal que les persones que lideren les iniciatives reflexionin i responguin a les preguntes que s’hi plantegen. D’aquesta manera podran veure de forma més clara què els convé.

Descarrega’t la guia

L’Ateneu ofereix acompanyament personalitzat a aquells projectes de l’economia social i solidària per proporcionar-los eines i recursos essencials perquè puguin assolir els seus objectius.