Els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya i el centre Reempresa signen un conveni per fomentar la reemprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa i conservar així els llocs de treball arreu del territori

Els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya i el centre de Reempresa han signat un conveni de col·laboració per fomentar la reemprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa. L’acord té l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que es disposen, tot contribuint a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i generant llocs de treball de qualitat.

Un dels principals obstacles existents per tirar endavant processos de relleu cooperatiu és la detecció de casos amb l’antelació suficient com per poder plantejar a les persones treballadores de l’empresa la possibilitat de cooperativitzar el negoci, evitant d’aquesta manera el tancament i la pèrdua de llocs de feina. Això es deu a que bona part de les persones potencialment reemprenedores ignoren les potencialitats de l’opció cooperativa, de la mateixa manera que les persones o empreses cedents tendeixen a desestimar que sigui la pròpia plantilla qui assumeixi el relleu de l’empresa, desconeixent que aquesta opció pot esdevenir la menys traumàtica i més exitosa pel procés de relleu.

Amb l’acord de col·laboració amb el centre Reempresa de Catalunya (un agent present a tot el país que rep informació sobre empreses que volen traspassar-se i les connecta amb potencials emprenedores que en vulguin el relleu) s’aconsegueixen generar noves oportunitats per ambdues parts.

Tal com destacava el Director General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, la Xarxa d’Ateneus de Catalunya i el centre Reempresa tenen per davant un repte important, sobretot tenint en compte la crisi social i econòmica actual: “són moltes les empreses i majoritàriament Pimes les que estan patint d’una manera més flagrant, els embats d’aquesta crisi. Moltes, es veuen  obligades a tancar degut també al fet que el futur és incert. A vegades el tancament és inevitable, però en altres s’obre la possibilitat que els treballadors s’impliquessin en la gestió de l’empresa i  en puguin prendre el relleu, evitant així la destrucció de llocs de treball”. Vidal, també fa valdre la capacitat de resiliència de les cooperatives en temps de crisi “en tant que centren el focus en les persones i el manteniment dels respectius llocs de treball”.

Una de les línies estratègiques que treballa la Xarxa d’Ateneus Cooperatius és en el relleu cooperatiu, sumant esforços i experiències per poder acompanyar projectes en un procés de relleu empresarial per a la continuïtat de l’activitat econòmica sota la fórmula cooperativa.

VÍDEO DE LA PRESENTACIÓ DE L’ACORD