La Taula Territorial sobre Comunitats Energètiques Locals al Camp de Tarragona que convoca l’Ateneu CoopCamp té per objectiu generar un espai de trobada i intercanvi per a l’articulació conjunta de l’economia social amb diversos actors implicats en l’impuls de la transició energètica en clau comunitària: administració pública i programes públics, centres de formació, cooperatives de treball, consum i cooperatives agrícoles, entitats ecologistes i entitats representatives del cooperativisme, que estiguin treballant en el sector energètic, així com grups impulsors de comunitats energètiques locals del Camp de Tarragona.

Actualment ja hi ha diferents serveis i programes públics que estan treballant en l’àmbit de les comunitats energètiques al Camp de Tarragona.

Serveis i programes públics en l’àmbit de la transició energètica en clau comunitària

OFICINES COMARCALS PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Les oficines comarcals de transició energètica, constituides durant la segona meitat del 2022, tenen com a principal missió articular la participació del territori en el nou model energètic més net, sostenible i democràtic cap al qual avança Catalunya. Les seves principals tasques són aportar coneixement tècnic en l’àmbit energètic als consells comarcals per a la presa de decisions en l’àmbit de l’energia, impulsar i difondre en cada comarca projectes vinculats a la transició energètica –com ara comunitats energètiques, autoconsums compartits en l’àmbit industrial, etc.-, i també ajudar els consells comarcals i els ajuntaments a definir els criteris per a la implantació de projectes d’energies renovables en els seus termes municipals.

LEADER DEL CAMP

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp és un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya que tenen com a objectius la dinamització territorial, conjuntament amb la gestió dels ajuts, que convoca anualment el Departament, per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball.

Leader del Camp actua a les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Baix Camp. Engloba també tres municipis de la comarca del Baix Penedès i quatre del Tarragonès. Els objectius del consorci s’estructuren en 3 eixos: incrementar la competitivitat de la indústria agroalimentària i dels productes locals; posar en valor del patrimoni, i la seva interrelació amb el producte local i l’estratègia turística; fomentar de l’emprenedoria a través del desenvolupament d’estructures de suport per incentivar l’autoocupació; i com a accions transversals, l’accés i ús de les TIC, el foment del cooperativisme i de la col·laboració entre sectors, així com la cooperació territorial en tots els àmbits estratègics esmentats.

Dins el projecte estratègic “Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura”, s’han dut a terme diferents accions i estudis per donar resposta a la necessitat d’un nou model energètic de proximitat i de descarbonització, que prioritzi un escenari d’estalvi, eficiència i de retorn social.

COMUNALITATS URBANES

És un nou programa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. El programa està conformat per 22 comunalitats arreu de Catalunya que treballen per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu.

Al Camp de Tarragona n’hi ha a Tarragona, Reus i Valls, i són les dues darreres, les que tenen com a eix estratègic l’impuls d’iniciatives de transició energètica en l’àmbit comunitari.

 

 

COOPCAMP, L’ATENEU COOPERATIU DEL CAMP DE TARRAGONA

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius és un programa de la Direcció General d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Està formada per 14 ateneus interconnectats i distribuïts per tot el territori que tenen l’objectiu de dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i, contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat.

CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, és un programa públic que té per objectiu l’impuls del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària a les comarques de la Conca de Barberà, el Priorat, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Acompanya la creació de noves iniciatives econòmiques transformadores, la generació d’ocupació de qualitat que resolgui les necessitats de les persones i del territori, així com l’enfortiment de les xarxes d’intercooperació.

En el desplegament de la línia estratègica d’impuls de la transició energètica des del cooperativisme, CoopCamp disposa d’un itinerari d’acompanyament específic per a l’impuls de comunitats energètiques locals.