CoopCamp, les Comunalitats Urbanes i els Ocells de Foc del Camp de Tarragona s’han trobat en una Taula Territorial per posar en comú els seus plans de treball i treballar la complementarietat

Els darrers dos anys, la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha presentat nous programes que impulsen l’Economia Social i Solidària (ESS) i que s’han sumat als programes ja existents com ho són els ateneus cooperatius (des de finals del 2016) o els projectes singulars.

El Camp de Tarragona desplega 3 d’aquests programes, que alhora es tradueixen en 6 grans projectes. Aquests són:

Amb la voluntat de trobar punts de treball comuns entre els diferents programes i de poder donar el màxim servei i el més eficient possible, CoopCamp ha convocat una Taula Territorial sobre Programes d’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona per poder coordinar la feina que s’impulsa des de cadascun dels projectes i treballar la complementarietat.

Pel què fa a l’àmbit dels acompanyaments, entès com a acompanyaments per a persones emprenedores que volen engegar un projecte i projectes consolidats que pretenen millorar alguns aspectes estratègics, tots ells emmarcats en l’àmbit de l’ESS, s’ha proposat com a objectiu comú clarificar els rols i els diferents canals d’activació per tal de poder derivar cada cas al programa que millor atenció pugui oferir. A més a més, internament es treballarà amb un document resum-guia pels diferents equips de treball i amb una taula de contactes compartida per identificar millor els agents amb el que es contacta.

En l’abordatge de les vulnerabilitats es veu la necessitat de coordinar els diferents ACOLS del territori, així com l’organització de sessions formatives internes per les diferents tècniques dels programes i sessions informatives coordinades per posar en comú la relació entre empreses i perfils sol·licitants, de manera que cada programa pugui acompanyar un perfil de persona en concret.

Pel que fa a l’àmbit educatiu, tots tres programes han identificat els punts en comú en aquelles formacions i tallers que pretenen acostar l’ESS a la formació reglada. Alhora, també han permès identificar aquells punts en que hi pot haver algun tipus de solapament en els recursos que s’ofereixen i/o en l’etapa educativa, cosa que ha propiciat l’emplaçament a noves reunions per seguir-ho treballant. Finalment, també s’han traçat noves línies de treball futur, com la creació d’un catàleg conjunt i l’intercanvi de recursos formatius.

En relació a les propostes formatives que s’ofereixen des de cada programa també s’han identificat 3 punts de solapament en l’oferta de propostes: tastets d’oficis, projectes col·lectius d’emprenedoria i formacions per a associacions. Per tal de coordinar-se millor i conèixer la incidència de cada programa s’ha acordat la creació d’un document de treball intern compartit que reculli tota la oferta i una posterior trobada per poder-ho coordinar millor.

Finalment, pel què fa a l’àmbit cultural, s’ha posat en comú que les Comunalitats de Reus i  Tarragona estan treballant sobretot en l’enxarxament d’artistes i la dignificació de la seva feina. Des de Reus, concretament, s’està enxarxant entitats amb la finalitat d’activar un equipament en desús i reivindicar-lo com a espai de gestió comunitària. Paral·lelament, des de l’ateneu s’està treballant en enxarxar entitats professionals per detectar necessitats al territori i treballar-hi conjuntament. Tots els programes ofereixen formacions i sessions d’interès, però enfocades al treball que s’està fent des de cada projecte i territori. De moment els Ocells de Foc no han aprofundit molt en l’àmbit cultural, tot i que també volen fer-hi incidència. Es treballarà en futures trobades.

A grans trets, la Taula Territorial convocada per CoopCamp ha servit per trobar les complementarietats entre programes i per entomar el repte d’intercooperar i comunicar-se millor entre programes amb l’objectiu final d’oferir un millor servei i més efectiu.