Realment és l’associació la millor fórmula per gestionar l’activitat socioeconòmica que estem duent a terme?

La cooperativa esdevé la fórmula natural que han adoptat molts projectes associatius que han desenvolupat una línia de negoci o quan el projecte associatiu s’ha convertit en una oportunitat d’autocupació pel grup promotor, mantenint en la majoria de casos la característica d’entitat sense ànim de lucre. A més, la cooperativa permet continuar el funcionament democràtic i potenciar la participació activa de les persones sòcies.

A diferència de l’associació, l’objectiu principal de la cooperativa és cobrir necessitats i interessos socioeconòmics de les persones sòcies tot fent una activitat empresarial de base col·lectiva, per tant, el factor fonamental de les cooperatives és l’activitat que cooperativitzen, en el cas de les cooperatives de treball associat aquest servei mutu és el treball remunerat.

“La cooperativa, un model per gestionar l’activitat econòmica de la nostra associació”

En aquesta guia trobaràs informació sobre:

Exemples d’associacions que es poden plantejar una conversió de les seves activitats a cooperativa
Característiques comparades de les cooperatives i les associacions
Classes i tipus de cooperativa més freqüents provinents de l’àmbit associatiu