T’has plantejat fer-ho com a cooperativa i des dels criteris de l’Economia Social i Solidària?

L’Economia Social i Solidària posa al centre de l’activitat econòmica les persones i dóna resposta als reptes socials i ambientals actuals. . La conformen multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum, serveis i finançament que funcionen dia a dia sota els principis de la democràcia interna, la participació, la igualtat i la intercooperació. Són activitats econòmiques  respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris. Adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.

Característiques de les iniciatives d’ESS

  1. Prioritzen les necessitats de les persones per sobre del lucre
  2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica
  3. Estan compromeses amb el seu territor i el seu context social i cultural.

L’ESS és un moviment mundial creixent amb estructures de cooperació arreu, com la Xarxa d’Economia Solidària o les federacions de cooperatives a Catalunya, que desenvolupen projectes d’intercooperació, sensibilització, incidència, etc. com per exemple la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, que reuneix cada any centenars d’empreses i milers de visitants, o el mapa Pam a Pam, que geolocalitza iniciatives d’economia solidària.

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Les cooperatives associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o aspiracions comunes, per això n’hi ha de moltes classes, com per exemple les cooperatives de serveis: professionals o empreses que s’associen per aconseguir béns o serveis que faciliten la seva activitat professional.

Des de CoopCamp et podem posar en contacte amb iniciatives similars a la teva o amb persones amb interessos i necessitats coincidents. També t’oferim formació i assessorament.