La cooperativa també hi té un paper clau:

és un dels models que s’adequa millor als projectes emprenedors que persegueixen involucrar un col·lectiu. De la mateixa manera, són exitosos els referents de les cooperatives que adopten la fórmula de centres especials de treball (CET) o d’empreses d’inserció