La pandèmia ocasionada per la COVID-19 ha tingut un impacte elevat sobre l’economia catalana i, més concretament, sobre les iniciatives de l’Economia Social i Solidària. És per això que l’Ateneu CoopCamp presenta un informe de balanç que registra quines han estat les conseqüències per a les iniciatives d’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona, quines necessitats han tingut i com s’han adaptat a la nova realitat.

L’informe es nodreix de dues fonts diferents:

  • D’un recull de dades comú, a través de formulari, amb la resta d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, d’on s’han extret les respostes d’iniciatives del Camp de Tarragona.
  • De les entrevistes realitzades a diferents iniciatives del territori durant els darrers mesos.

Ambdues fonts donen dades i informacions diferents: mentre el recull fet per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius aporta l’objectivitat i la quantificació que ofereix el formulari plantejat, les entrevistes amb les iniciatives han permès recollir les experiències i les sensacions de forma molt més directa. En total s’analitzen les dades de 34 iniciatives.

De les dades obtingudes s’extreu que la COVID-19 ha afectat de forma negativa a pràcticament totes les iniciatives de l’Economia Social i Solidària del Camp de Tarragona, que han intentat adaptar-se a la nova realitat a través de fórmules diverses. El grau d’afectació de la crisi del coronavirus, així com les fórmules d’adaptació, depenen en gran mesura del sector d’activitat de cada iniciativa. Tot i aquestes conseqüències negatives, també hi ha iniciatives que han percebut conseqüències positives vinculades al moment actual.

Per tal de fer front a aquesta crisi es conclou, doncs, que és més necessari que mai crear un treball col·lectiu entre l’administració pública, les entitats de l’Economia Social i Solidària i altres iniciatives socials que permeti establir un full de ruta comú i així enfortir el sector.

La publicació d’aquest informe és fruit del treball conjunt de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya per tal d’avaluar, a nivell català, l’impacte de la crisi de la Covid-19.

Recull d’informes sobre l’impacte de la crisi de la Covid-19: