L’objectiu és poder-los acompanyar per fer relleu en forma de cooperativa

Una de les línies de treball de CoopCamp és treballar pel foment del cooperativisme i la generació de llocs de treball de qualitat. En l’actual context de crisi, en el que constantment es tanquen empreses i es perden els teixits productius, comercials i veïnals, CoopCamp ofereix assessorament a empreses en situació de dificultat.

És per això que aquesta primavera ha engegat una campanya per a la cerca de negocis propers al tancament perquè puguin recuperar-se a partir del model cooperatiu. L’economia social i solidària està demostrant ser una forma empresarial d’una gran capacitat de resiliència en moment de crisi perquè genera oportunitats laborals viables i dignes, posant la vida de les persones al centre de l’activitat dels projectes i on les persones sòcies s’organitzen de forma horitzontal i igualitària.

L’Ateneu aposta per impulsar el relleu cooperatiu

En el marc d’aquest treball, CoopCamp impulsa aquesta primavera diferents accions per donar a conèixer el relleu cooperatiu com una alternativa viable per recuperar empreses properes al tancament.

D’una banda, i per tal de detectar casos amb l’antelació suficient com per poder plantejar la possibilitat de cooperativitzar el negoci, el passat mes de març, els Ateneus Cooperatius i el centre Reempresa van signar un conveni de col·laboració per facilitar el procés del relleu empresarial col·lectiu.

D’altra banda, el proper 11 de maig, juntament amb Col·lectiu Ronda, proposa una jornada de presentació del “Protocol per a la conversió d’empreses en cooperatives” dirigida a tècnics de promoció econòmica municipals, cambres de comerç, col·legis professionals i associacions de comerciants i botiguers. L’objectiu és posar en valor les cooperatives com a fórmula empresarial per donar continuïtat a projectes empresarials que estiguin en crisi així com identificar les accions necessàries a tenir en compte. Durant la jornada es comptarà amb la participació i l’experiència del setmanari La Fura, un cas d’èxit de relleu cooperatiu ubicat al Penedès.

INSCRIPCIONS

A posteriori, CoopCamp organitza una jornada formativa dirigida a reemprenedors i cedents sota el títol “Empreses properes al tancament? Reactivem els municipis amb el cooperativisme”. La primera serà per als projectes ubicats al Baix Penedès (3 de maig, de 9,30 a 11,30 h), la segona per als de Tarragona (13 de maig, de 15 a 17 h) i la tercera per als de Reus (27 de maig, de 15 a 17 h).

INSCRIPCIONS

Més enllà d’aquestes sessions formatives i informatives, CoopCamp posa a disposició diferents materials i recursos sobre relleu cooperatiu.

recursos