Consumir local surt més car o més barat? Desmuntant mites

El maig del 2022, la cooperativa El Pa Sencer presentava l’informe “Mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya” on feia un anàlisi econòmic comparatiu sobre el consum en cooperatives o grups de consum i en canals convencionals i on es confirmava que consumir en circuits curts no era més car i, en canvi, aportava molt retorn a nivell social i en les economies locals.

Impulsat per CoopCamp, el 2023 El Pa Sencer va realitzar l’estudi al Camp de Tarragona i, concretament, a la cooperativa El Brot i al grup de consum La Bajoca.

Per fer-ho, s’han seleccionat 10 famílies de cada organització en diferents situacions (persones soles, famílies, parelles, etc.) i s’han analitzat les seves dades de consum de tot l’any 2022, alhora que se’ls ha fet una enquesta per conèixer els seus hàbits alimentaris.

Les conclusions d’aquests estudis, però, van més enllà del cost purament econòmic. Amb la voluntat d’arribar a conclusions més precises, s’han tingut en compte aspectes com la composició de tota la cistella, els hàbits de consum i les externalitats que no es reflecteixen al preu. Preguntar-se, per exemple, si s’ha garantit la justícia social de totes les persones que han intervingut en tota la cadena alimentària. I d’aquesta manera, saber el cost real d’allò que consumim.

Consumir i protegir la pagesia

És important posar en valor que el consum agroecològic també és una manera de posar les persones al centre i de salvaguardar la pagesia de casa nostra en aquest moment d’emergència.

Campanyes com la que ha tirat endavant la Pagesia Jove del Priorat, han servit per reivindicar la seva tasca i interpel·lar directament administració i consumidores.

Tampoc s’ha de perdre de vista que cal reclamar l’alimentació com un dret que tenim les persones; les polítiques que es defensen són aquelles que es fan des d’un marc capitalista i de lliure mercat. L’administració ha fixat com a cistella bàsica d’alimentació, preus convencionals i no preus justos com a referència.

A més a més, en moments de crisi sistèmica generalitzada com l’actual en què els preus han augmentat des del 2020 fins a l’actualitat de forma desmesurada (pandèmia, guerres, crisi dels cereals, crisi energètica, crisi climàtica…) s’ha demostrat que el model de consum agroecològic és més resilient que el model de consum convencional perquè té més eines per sobreviure i, per tant, és l’únic model realment sostenible.

Hi ha 11 cooperatives i grups de consum al Camp de Tarragona

Al Camp de Tarragona hi ha 11 cooperatives i/o grups de consum agroecològic que es constitueixen prioritzant valors com:

  • El consum com a forma de participació social
  • La implicació i la transformació de l’entorn més proper
  • L’agroecologia com a cura de l’entorn i les persones (productores i consumidores)
  • Un model d’economia social i solidària que va més enllà de valorar només el preu

La seva experiència ha demostrat, sobradament, que la sobirania alimentària és possible i que el consum agroecològic defensa tant el territori com les persones, té en compte les cures i garanteix una justícia social a tota la cadena alimentària.